Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zadośćuczynienie krzywdzie doznanej w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę

Group publication title:

Pro opere perfecto gratias agimus : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Kuczyńskiemu

Creator:

Bakalarz, Tomasz

ORCID:

0000-0002-7499-1260

Subject and Keywords:

księga jubileuszowa   prawo pracy   obowiązki pracodawców   obowiązki pracownicze

Abstract:

Niniejsza Księga powstała z inicjatywy uczniów i współpracowników Profesora Tadeusza Kuczyńskiego, długoletniego kierownika Zakładu Prawa Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego i sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku. Księga stanowi zbiór opracowań autorstwa renomowanych przedstawicieli nauki prawa, odzwierciedlających zainteresowania naukowe Jubilata, a także kierunki badawcze reprezentowane przez poszczególnych autorów. Opracowania te obejmują zarówno materię prawa pracy, z akcentem na zatrudnienie z elementem służbowym, jak również tematykę, należącą do innych działów prawa. Wśród poruszanych w nich wątków nie brakuje aspektów historyczno-prawnych, jednak przeważają odniesienia do aktualnych problemów występujących w teorii i praktyce stosowania prawa, przy uwzględnieniu wyzwań, jakie przynoszą zachodzące zmiany społeczne i technologiczne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicz-Mulcahy, Agnieszka. Red.   Lewandowicz-Machnikowska, Monika. Red.   Tomanek, Artur. Red.   Raczkowski, Michał. Rec.   Stefański, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2022

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

rozdział

Identifier:

doi:10.34616/145133   ISBN:978-83-66601-88-8 (oprawa miękka)   ISBN:978-83-66601-89-5 (oprawa twarda)   ISBN:978-83-66601-90-1 (online)

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 201)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Pro opere perfecto gratias agimus : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Kuczyńskiemu

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal