Object

Title: W obronie psychologicznego ujęcia intuicji sędziowskiej : artykuł polemiczny

PLMET:

click here to follow the link

Title:

W obronie psychologicznego ujęcia intuicji sędziowskiej : artykuł polemiczny

Alternative title:

In defense of the psychological approach to judicial intuition. A polemic

Group publication title:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Creator:

Zygmunt, Tomasz   Próchnicki, Maciej

ORCID:

0000-0002-3267-7951   0000-0002-2151-9915

Subject and Keywords:

legal intuition   hunch   legal realism   legal naturalism  
intuicja prawnicza   hunch   realizm prawniczy   naturalizm prawniczy

Description:

Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa. Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Contemporary research shows that judges are susceptible to factors that go beyond deliberative legal thinking. Such factors are embodied in various aspects of judges’ situation, moral beliefs, work and life environment, emotional and psychological states of mind, acquired experience, and institutional or political influence. Nowadays, one of the most interesting and controversial aspects of judicial decision making is judicial intuition, being the subject of the growing number of analyses. One example is the article of Anna Tomza: “Judicial intuition in the Current American Jurisprudence – Review of Positions”. The Author provides an original critique of the psychological approach to judicial intuition and proposes different perspectives – such as logical – instead. The presented work is a response to Anna Tomza’s article. We point out several concomitant problems and propose a different perspective to the following claims made by the Author: American Jurisprudence is abandoning the psychological concept of intuition, the psychological perspective on legal intuition is pointless, that intuition is a priori irrational, or that the research on intuition without etymological inquiry is always methodologically incorrect.  

Współczesne badania dowodzą, że sędziowie, podejmując decyzje prawnicze, nie zawsze kierują się wyłącznie deliberatywnymi kryteriami prawnymi. Wpływ na kształt finalnego wyroku sędziego może mieć wiele nieuświadomionych czynników o charakterze tak indywidualnym, jak i związanym z otoczeniem: emocjonalnych, psychologicznych, instytucjonalnych, politycznych czy osobistych. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych w naukach prawnych pojęć odnoszących się do decyzji podejmowanych przez sędziów jest intuicja sędziowska, będąca przedmiotem coraz liczniejszych analiz w domenie prawniczej. Przykład takowej stanowi artykuł Anny Tomzy Intuicja sędziowska w aktualnym dyskursie amerykańskiej jurysprudencji – przegląd stanowisk. Autorka przedstawia w nim oryginalną krytykę psychologicznego podejścia do intuicji u sędziów, w zamian podkreślając konieczność poszukiwania nowego rozumienia intuicji, w szczególności uwzględnienia perspektywy logicznej. Artykuł stanowi odpowiedź na pracę Anny Tomzy. Wskazujemy w nim niektóre problemy wynikające z proponowanych przez nią tez oraz przedstawiamy odmienną perspektywę, stanowiącą przeciwwagę dla głównych tez Autorki, takich jak odchodzenie od perspektywy psychologicznej przez amerykańską naukę prawa, niecelowość formułowania psychologicznych koncepcji prawniczej intuicji, nieracjonalność intuicji czy każdorazowa konieczność badania definicji i rozumienia pojęć intuicji innych niż prawne i psychologiczne.

Place of publishing:

Wrocław

Project Name:

Praca powstała w wyniku realizacji projektów badawczych nr 2018/29/N/HS5/01324 (TZ) oraz 2017/25/N/HS5/00944 (MP) finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.   Kusiak-Winter, Renata. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:135792   doi:10.34616/145044       ISSN:2450-3932

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 29, 2022

In our library since:

Nov 29, 2022

Number of object content hits:

54

Number of object content views in PDF format

55

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145044

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information