Object

Title: Prawo islamu a prawo pracy w państwach muzułmańskich

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo islamu a prawo pracy w państwach muzułmańskich

Alternative title:

On relation between islamic law and labor law in Muslim states

Group publication title:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Creator:

Skowron, Radosław T.

ORCID:

0000-0002-9973-2660

Subject and Keywords:

islam law   sharia law   labor law   Quran  
prawo islamu   szariat   prawo pracy   Koran

Description:

Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

In Polish reviews, both legal and devoted to studies of muslim world, the analysis of legal institutions concerning islam law is still a rare phenomenon. The question of the impact of sharia law on labor law in muslim countries has never so far been discussed in Poland. In the meantime, Muslims make up about a quarter of world’s population, the number of migrants to Poland from states forming Organization of Islamic Cooperation has been steadily increasing, the value of direct foreign investment coming from muslim regions to our country has been growing as well, and additionally Polish entrepreneurs become ever more adamant about seeking business opportunities in destinations like the Persian Gulf. The article is an attempt to outline the complex relations present between sources of islam law on the one hand and labor regulations adopted in muslim jurisdictions on the other. The analysis is enriched with historical and constitutional backgrounds against which sharia law has been co-creating laws governing employment.  

W polskiej literaturze prawniczej oraz tej poświęconej studiom nad cywilizacją muzułmańską analiza wybranych zagadnień prawnych związanych z prawem islamu jest cały czas zjawiskiem rzadkim. Problematyka wpływu szariatu na prawo pracy w krajach muzułmańskich nie była natomiast jeszcze nigdy w Polsce przedmiotem zainteresowania. Tymczasem wyznawcy islamu stanowią dziś niemal jedną czwartą światowej populacji, zwiększa się liczba imigrantów do Polski z państw zrzeszonych w Organizacji Współpracy Islamskiej, dynamicznie rośnie w naszym kraju wartość inwestycji zagranicznych pochodzących z krajów islamskich, a dodatkowo polscy przedsiębiorcy coraz śmielej poszukują rynków zbytu w takich rejonach jak Zatoka Perska. Artykuł stanowi próbę przybliżenia relacji, jaka zachodzi między źródłami prawa islamu, jakimi są Koran i Sunna, a regulacjami prawa pracy przyjmowanymi w krajach muzułmańskich. Analiza wzbogacona została o tło historyczne i ustrojowe, w ramach których szariat współkształtował regulacje dotyczące zatrudnienia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.   Kusiak-Winter, Renata. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:135791   doi:10.34616/145043       ISSN:2450-3932

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 29, 2022

In our library since:

Nov 29, 2022

Number of object content hits:

64

Number of object content views in PDF format

64

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145043

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information