Object

Title: Historyczne uwarunkowania powstania jednolitej regulacji wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych w ramach Unii Europejskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Historyczne uwarunkowania powstania jednolitej regulacji wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych w ramach Unii Europejskiej

Alternative title:

Historical conditions for the creation of a uniform regulation of mutual recognition of professional qualifications within the European Union

Group publication title:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Creator:

Pawiłowicz-Białas, Karolina

ORCID:

0000-0002-2184-7847

Subject and Keywords:

recognition of professional qualifications   principle of mutual recognition   freedom of establishment  
uznawanie kwalifikacji zawodowych   zasada wzajemnego uznawania   swoboda przedsiębiorczości

Description:

Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The article presents the historical conditions for the creation of a uniform regulation of mutual recognition of professional qualifications within the European Union, currently included in the provisions of Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications. As part of the analysis, previous legal regulations adopted by the Community legislator were presented, taking into account both the vertical approach (sectoral directives) and the horizontal approach (general system directives). Moreover, as another factor the jurisprudence of the Court of Justice over the years and its impact on the development of legislation and the application of law in the framework of mutual recognition of professional qualifications have been indicated. The influence of non-strictly legal factors was also indicated – political ones related to the accession of new member states, as well as economic ones related to the functioning of the Community’s labor market.  

Artykuł przedstawia historyczne uwarunkowania powstania jednolitej regulacji wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych w ramach Unii Europejskiej, zawartej obecnie w przepisach dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. W ramach analizy przedstawione zostały wcześniejsze regulacje prawne przyjmowane przez ustawodawcę wspólnotowego, z uwzględnieniem zarówno ujęcia wertykalnego (dyrektyw sektorowych), jak i ujęcia horyzontalnego (dyrektyw systemu ogólnego). Ponadto jako kolejny czynnik zostało wskazane orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości na przestrzeni lat i jego wpływ na rozwój ustawodawstwa oraz stosowania prawa w ramach wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych. Wskazano także na wpływ czynników pozaprawnych, czy to politycznych dotyczących akcesji nowych państw członkowskich, czy to ekonomicznych dotyczących funkcjonowania wspólnotowego rynku pracy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.   Kusiak-Winter, Renata. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:135790   doi:10.34616/145042       ISSN:2450-3932

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 29, 2022

In our library since:

Nov 29, 2022

Number of object content hits:

20

Number of object content views in PDF format

23

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145042

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information