Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Energetyka lokalna w świetle koncepcji smart city – aspekty prawne

Group publication title:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Creator:

Szyrski, Mariusz

ORCID:

0000-0001-8536-4054

Subject and Keywords:

energetyka lokalna   OZE   lokalne społeczności energetyczne   smart city   inteligentna energetyka

Description:

Głównym pytaniem badawczym, wokół którego toczą się rozważania w niniejszym opracowaniu, jest pytanie o to, jaki jest kierunek prac normatywnych związanych z funkcjonowaniem smart city w obrębie energetyki w UE. Pytanie to jest o tyle istotne, że w ostatnich czasach unijna polityka energetyczno-klimatyczna jest jednym z fundamentów procedowania w UE, a w ostatnich latach przyjęto wiele obszernych aktów normatywnych związanych z tą przestrzenią. Jednocześnie nie istnieje kompletna definicja legalna pojęcia smart city, ale pojawia się zupełnie nowa instytucja związana z funkcjonowaniem lokalnych społeczności energetycznych. Zestawienie tych dwóch problemów będzie głównym problemem badawczym w niniejszym artykule. W artykule tym opisano między innymi zależności wynikające z Pakietu Zimowego, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.   Kusiak-Winter, Renata. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

doi:10.34616/145036   ISSN:2450-3932

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal