Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Mr. Libertarian idzie na wojnę? Użycie siły jako środek rewolucji wg Murraya Rothbarda

Group publication title:

Acta Erasmiana. 2021, 20

Creator:

Juszczak, Jakub

ORCID:

0000-0002-3030-9602

Subject and Keywords:

libertarianizm   Rothbard, Murray Newton (1926-1995)   rewolucja   Stany Zjednoczone Ameryki Północnej   Wojna o Niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775-1783)

Abstract:

Artykuł prezentuje poglądy Murraya Rothbarda (1926-1995) - libertariańskiego filozofa, ekonomisty i historyka, jakie wyrażał na temat użycia przemocy przeciw państwu w wprowadzaniu doktryny libertariańskiej w życie. Dopuszczał korzystanie z siły do osiągnięcia celu jakim jest społeczeństwo bezpaństwowe. Przemoc ta może być skierowana tylko w kierunku państwa. Rothbard przeprowadza analizę zwycięstwa przewrotu wolnościowego, jaką w jego opinii była rewolucja amerykańska. W swej analizie, przedstawionej w dziele Conceived in Liberty, wskazuje wagę czynników powodzenia takich jak: poparcie społeczne dla teorii, działalność popularyzatorska i edukacyjna intelektualistów. Autor rozpatruje też kwestie wyborów taktycznych i ,,czystości ideologicznej” rewolucji, przed przyłączeniem się do której mogą stać libertarianie. Podkreśla tu znaczenie pragmatyzmu wyboru, który to może różnić się pomiędzy konkretnymi decyzjami libertarian, z których część może się wzajemnie wykluczać, mogą być poprawnie uargumentowane. Dobór zaś ostatecznych środków do osiągnięcia celów ma być elastyczny, przy zachowaniu podstawowych zasad libertariańskich.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Gaweł, Kamil. Red.   Popielarski, Marek. Red.   Strużyński, Krzysztof. Red.   Ławniczak, Artur. Rec.   Machaj, Łukasz. Rec.   Antonów, Radosław. Rec.   Sydor, Paweł. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

doi:10.34616/144544   ISSN:2451-2060

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa & Authors, Wrocław 2021

Autor opisu:

WR U/PAdal