Object

Title: Rozdział 2. Praktyczne zagadnienia dostępu do informacji i ich ponownego wykorzystywania

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rozdział 2. Praktyczne zagadnienia dostępu do informacji i ich ponownego wykorzystywania

Group publication title:

Otwarte dane i ich ponowne wykorzystywanie w prawie polskim : wybrane zagadnienia

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Bernaczyk, Michał. Red.   Suwaj, Robert. Rec.   Szostek, Dariusz. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

book  
książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN:978-83-66601-81-9 (druk)   ISBN:978-83-66601-82-6 (online)

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 198)

Is part of:

Otwarte dane i ich ponowne wykorzystywanie w prawie polskim : wybrane zagadnienia

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Sep 11, 2023

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/144502

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information