Object

Title: Edukacja do naprawy. Na marginesie raportu: "Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce (2020)"

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Edukacja do naprawy. Na marginesie raportu: "Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce (2020)"

Alternative title:

Education to be fixed. On the margin of the report: "Beyond the horizon.Taking a course for education. The future of the competency developmentsystem in Poland (2020)"

Creator:

Bałachowicz, Józefa

ORCID:

0000-0001-6208-8042

Subject and Keywords:

education reforms   school crisis   directions of change   democratization   subjectivity  
reformy edukacji   kryzys szkoły   kierunki zmian   demokratyzacja   podmiotowość

Abstract:

The discussion on the revision of the education model is particularly associated with the demands of the economy, and technological progress, as well as with common digitisation, which sets requirements for the new human competences. However, it is very diffcult to formulate a long-term strategic program for the development of competences needed for the next few years, but it is possible to lay down guidelines for development of the education system, which would facilitate a creative adaptation to dynamic changes in the future.  

Dyskusja nad zmianą modelu edukacji wiązana jest szczególnie z potrzebami gospodarki i postępem technologicznym, z powszechną cyfryzacją, wyznaczającą zapotrzebowanie na nowe ludzkie kompetencje. Bardzo trudno jednak jest sformułować długookresowy, strategiczny program rozwijania kompetencji potrzebnych na wiele lat. Możliwe jest za to określenie takich kierunków rozwoju systemu edukacji, które w przyszłości ułatwią człowiekowi twórczą adaptację do dynamicznych zmian.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe EDUsfera

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133905   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr.2022.1.107.122

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 26 (1/2022)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Na tych samych warunkach (CC BY-NC-SA 4.0)

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

z.m.

Object collections:

Last modified:

Nov 17, 2022

In our library since:

Jun 1, 2022

Number of object content hits:

118

Number of object content views in PDF format

178

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/144455

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information