Object

Title: Wykorzystanie technologii rozpoznawania twarzy w Chińskiej Republice Ludowej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wykorzystanie technologii rozpoznawania twarzy w Chińskiej Republice Ludowej

Alternative title:

The use of facial recognition technology in the People’s Republic of China

Group publication title:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 1

Creator:

Choińska, Zuzanna

ORCID:

0000-0003-0229-8739

Subject and Keywords:

personal data   facial recognition technology   privacy   fundamental rights   human rights   biometric data   artificial intelligence  
dane osobowe   technologia rozpoznawania twarzy   prywatność   prawa podstawowe   prawa człowieka   dane biometryczne   sztuczna inteligencja

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Technology is playing an increasingly important role in people’s lives which is associated with many benefits, including making life and functioning easier. On the other hand, its development also creates many risks for individuals, which makes the discussion on its legal regulation gain importance. The People’s Republic of China is characterized by a completely different approach to the development of technology and its regulation, as well as to the protection of personal data, than the approach known in the European Union. This article aims to present what impact the development and use of facial recognition technology in China has on compliance with fundamental law and the lives of its citizens. The analysis will be conducted by discussing the adopted legislation, today’s changes in the perception of the technology and the priorities adopted by the Chinese authorities.  

Technologia odgrywa coraz większą rolę w życiu człowieka, co wiąże się z wieloma korzyściami, w tym ułatwieniem życia i funkcjonowania. Z drugiej strony jej rozwój stwarza również wiele zagrożeń dla jednostek, co sprawia, że dyskusja nad jej prawną regulacją nabiera znaczenia. Chińska Republika Ludowa charakteryzuje się zupełnie innym podejściem do rozwoju technologii i jej regulacji, a także do ochrony danych osobowych, niż to znane w Unii Europejskiej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, jaki wpływ ma rozwój i wykorzystanie technologii rozpoznawania twarzy w Chinach na przestrzeganie praw podstawowych i życie obywateli tego kraju. Analiza zostanie przeprowadzona poprzez omówienie przyjętego ustawodawstwa, dzisiejszych zmian w postrzeganiu tej technologii oraz priorytetów przyjętych przez chińskie władze.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kornobis-Romanowska, Dagmara. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133799   doi:10.34616/144214       ISSN 2450-3932

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

May 19, 2022

Number of object content hits:

283

Number of object content views in PDF format

288

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/144214

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information