Object

Title: Kulturowe uwarunkowania komunikacji polsko-hiszpańskiej na podstawie doświadczeń imigrantów z Hiszpanii mieszkających w Polsce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kulturowe uwarunkowania komunikacji polsko-hiszpańskiej na podstawie doświadczeń imigrantów z Hiszpanii mieszkających w Polsce

Creator:

Matyja, Aleksandra

ORCID:

0000-0001-5680-5092

Subject and Keywords:

kultura   komunikacja   Polska   Hiszpania   imigracja

Abstract:

The subject of this dissertation were the cultural aspects of communication between Poles and Spaniards based on the experience of the Spaniards who emigrated to Poland. The Spaniards were in the center of research interest as a new group of foreigners living in Poland. The main research goal was to identify cultural factors that determine the Polish-Spanish contacts, and then trace their impact on the adaptation of this group of immigrants to life in the Polish society. Secondary objectives concerned, firstly, determining the impact of Spanish stereotypes about Poles on deciding on the destination of emigration and the reception of a new cultural environment, as well as analyzing the process of updating them during their stay in Poland. It was also considered important to analyze whether there was a relationship between Spaniards' adaptation to life in Poland and Polish beliefs about Spain. Secondly, the general description of Spaniards as a new immigrant group in Poland was chosen as the goal, including outlining its sociodemographic profile, identifying migration motives and describing how the Spaniards functionin the labor market.  

Tematem przygotowanej rozprawy doktorskiej były kulturowe uwarunkowania komunikacji polsko-hiszpańskiej na podstawie doświadczeń Hiszpanów, którzy emigrowali do Polski. W centrum zainteresowania badawczego znaleźli się Hiszpanie jako nowa grupa cudzoziemców mieszkających w Polsce. Głównym celem badawczym było zidentyfikowanie czynników kulturowych, które w największym stopniu determinują przebieg kontaktów polsko-hiszpańskich, a następnie prześledzenie ich wpływu na adaptację tej grupy imigrantów do życia w społeczeństwie polskim. Cele poboczne dotyczyły, po pierwsze, określenia wpływu hiszpańskich stereotypów na temat Polaków na podjęcie decyzji o kierunku emigracji oraz na recepcję nowego otoczenia kulturowego, a także przeanalizowania procesu ich aktualizacji podczas pobytu w Polsce. Za istotne uznano także rozważenie, czy istnieje zależność między adaptacją Hiszpanów do życia w Polsce a polskimi przekonaniami na temat Hiszpanii. Po drugie jako cel obrano ogólne scharakteryzowanie Hiszpanów jako nowej grupy imigranckiej w Polsce m.in. poprzez nakreślenie jej profilu socjodemograficznego, zidentyfikowanie motywów migracji oraz opis sposobu funkcjonowania na rynku pracy.

Table of contents:

Wstęp 1 CZĘŚĆ I KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA – WPROWADZENIE 7 1. Komunikacja międzykulturowa – charakterystyka dyscypliny 9 2. Komparatystyka kultur – wybór teorii i metod 32 3. Historyczne relacje polsko-hiszpańskie. Kształtowanie wzajemnych wyobrażeń 69 4. Komunikacja polsko-hiszpańska – stan badań 111 CZĘŚĆ III KOMUNIKACJA POLSKO-HISZPAŃSKA W PERSPEKTYWIE MIĘDZYKULTUROWEJ 135 5. Metodologia badań własnych 137 6. Najnowsza migracja z Hiszpanii do Polski jako nowy etap relacji polsko-hiszpańskich 149 7. Komunikacja w wymiarze powściągliwości i emocjonalności 169 8. Stosunki interpersonalne w wymiarze kolektywizmu oraz indywidualizmu 207 9. Zachowania chronemiczne – wymiar monochroniczności i polichroniczności 257 10. Stosunek do nierówności – wymiar dystansu władzy 273 11. Społeczna rola kobiety i mężczyzny w wymiarze egalitaryzmu płci 301 12. Stereotypy, paralele i inne czynniki warunkujące komunikację polsko-hiszpańską 349 Wnioski 359 Zakończenie i dyskusja 377 Aneks 381 Bibliografia 383 Podziękowania 403 Streszczenie w języku polskim 404 Streszczenie w języku angielskim 406

Place of publishing:

Wrocław

Degree name:

doktor

Degree grantor:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Filologiczny

Contributor:

Surynt, Izabela. Promotor

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

rozprawa doktorska   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Extent:

3,12 MB

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133698

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Aleksandra Matyja   Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

AK

Object collections:

Last modified:

May 6, 2022

In our library since:

Apr 14, 2022

Number of object content hits:

84

Number of object content views in PDF format

72

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/144191

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information