PLMET:

click here to follow the link

Creator:

Walczyński, Marcin Redaktor

ORCID:

0000-0001-8666-3603

Subject and Keywords:

tłumaczenie   tłumaczenie aspekt psychologiczny   językoznawstwo kognitywne

Abstract:

Przekład ustny jest taką formą przekładu, w której — oprócz transferu języka źródłowego na język docelowy — dochodzi do wielu procesów kognitywnych oraz psychologicznych, mogących oddziaływać na jakość wygenerowanego przez tłumacza ustnego przekładu. W tomie zebrano prace badaczy, które poruszają zagadnienia związane z kognitywnymi i psychologicznymi aspektami przekładu ustnego. W związku z tym autorzy omawiają takie zagadnienia, jak kognitywna faza przygotowania do procesu przekładu ustnego, aspekty kognitywne przekładu ustnego w postępowaniu karnym, kognitywne i psychologiczne aspekty przekładu a vista, procesy kognitywne w przekładzie z języka drugiego (tzn. język B) na język trzeci (tzn. język C), rola i znaczenie kreatywności w procesie przekładu ustnego, stres i sposoby radzenia sobie z nim w procesie tłumaczenia ustnego, zagadnienie wielozadaniowości i pamięci roboczej w przekładzie ustnym czy w końcu wykorzystanie pomocy wizualnych i ich rola w kształceniu tłumaczy symultanicznych.Jak pokazują autorzy rozdziałów, działanie czynników kognitywnych i psychologicznych na jakość przekładu ustnego jest widoczne nie tylko w różnych aspektach produkcji językowej (np. błędy w wymowie, błędne zastosowanie gramatyki i słownictwa), lecz także w radzeniu sobie z takimi problemami, jak retencja treści tekstu źródłowego, obniżona koncentracja, stres czy budowanie treści tekstu docelowego z pominięciem nieuchwyconych treści w języku źródłowym itp.

Table of contents:

Julian Maliszewski: Verbum et Cognitio — cognitive pragmatics in legal translation and interpreting . Ilona Gwóźdź-Szewczenko: Cognitive aspects of an interpreter’s immersion in communicative constellations taking place in criminal proceedings. Iwona Sikora: On theoretical, practical and cognitive aspects of notarial translation . Alina Bryll, Marta Wiśniowska: Interpreting from L2 (English) to L3 (German) — a cognitive approach . Ewa Kościałkowska-Okońska: Creativity as a design feature of interpreting . Małgorzata Kamińska: Stress and interpreter . Katarzyna Stachowiak: Language proficiency or attentional training? A multi-modal, dual-task performed by early students of English, late, learnt bilinguals and simultaneous interpreters . Pavol Šveda: Visual presentation in simultaneous interpretation training .

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Date:

2016

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

monografia

Language:

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis No 3748

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.Wrocław 2016

Autor opisu:

SZ