Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nadużycia warunku losowości w definicji legalnej gry na automatach

Creator:

Politowicz, Jerzy

ORCID:

0000-0002-4315-9367

Subject and Keywords:

hazard   gry na automatach   nadużycja   definicja legalna

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Udział w grach hazardowych jest jedną z ludzkich rozrywek, prowadzącą często do utraty majątku lub (i) uzależnienia. Główną cechą gier hazardowych jest przypadkowość, inaczej mówiąc charakter losowy. Ta właśnie cecha, w powiązaniu z zaangażowaniem w grę znacznych środków sprawia, że działalność hazardowa jest szczególnie narażona na różnego rodzaju nadużycia. Najczęstszym obszarem nadużyć jest oparta na warunku losowym definicja legalna gry na automatach. Podejmowane przez nielegalnych operatorów próby „obejścia” tej definicji zmierzają w kierunku wyłączenia urządzanych przez nich gier hazardowych spod ograniczeń obowiązujących regulacji. To ostatnie ma na celu przejęcie jak największej części dochodów pochodzących z hazardu. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problematyki definicji legalnej gry na automatach, prób jej obchodzenia w praktyce, a także zaproponowanie rozwiązania w kierunku rozwiązania tego ostatniego problemu. Literatura przedmiotu dowodzi, że podobnego zadania nikt dotąd się nie podjął, stąd artykuł może przyczynić się do wypełnienia luki w tym obszarze prawa.

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Borszowski, Paweł. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

doi:10.34616/143918   ISSN 2544-8382

Language:

pol

Abstract Language :

eng

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2022

Autor opisu:

WR U/PAdal