Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Umowa o współdziałanie na tle umów w administracji

Creator:

Piechota-Oloś, Ewa

ORCID:

0000-0002-4895-0481

Subject and Keywords:

umowy w administracji   umowa o współdziałanie   współdziałanie w prawie podatkowym

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Przedmiotem analizy niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie dotyczące charakteru umowy o współdziałanie, badanej z perspektywy umów zawieranych w administracji publicznej. W tym celu autorka przeanalizowała umowy w administracji, stanowiące jedną z form działania administracji publicznej. W tym zakresie przedstawione zostały występujące poglądy doktryny nauki administracji co do miejsca i kwalifikacji umów zawieranych w prawie administracyjnym. Wskazane na ich tle wątpliwości w zakresie cech charakterystycznych umów w administracji zostały następnie poddane rozważaniom w odniesieniu do umowy o współdziałanie. Dokonanie charakterystyki nowej umowy wprowadzonej do polskiego prawa podatkowego, finalnie doprowadza autorkę do przyjęcia publicznoprawnego charakteru umowy o współdziałanie.

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Borszowski, Paweł. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

doi:10.34616/143917   ISSN 2544-8382

Language:

pol

Abstract Language :

eng

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2022

Autor opisu:

WR U/PAdal