Object

Title: The role of the mother in Polish pedagogical thought 1795–1918 ; Matka w polskiej myśli pedagogicznej 1795–1918

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The role of the mother in Polish pedagogical thought 1795–1918  
Matka w polskiej myśli pedagogicznej 1795–1918

Creator:

Wnęk, Jan

ORCID:

0000-0001-8299-6822

Subject and Keywords:

pedagogical thought   educational system   upbringing   mother   family   care  
myśl pedagogiczna   wychowanie   opieka   matka   rodzina

Abstract:

In the period 1795-1918, Polish pedagogical thought on the role of a mother in a family was developed. This issue was discussed in many publications of the Enlightenment Period, Romanticism, Positivism, and at the turn of the 20th century. Both remarkable educators of that period and less known authors would write about mothers. The majority of them indicated the essential need of mothers to participate in the process of upbringing and caring for children, teaching values such as love, and religiousness. Currently, pedagogical literature of the period of Partitions is an interesting source of information on Polish family in those difficult times, shaping ideals and aims of upbringing. It shows how authors’ views on motherhood were changed. When Poland gained independence, some educators referred to educational-upbringing concepts of the previous period, seeing them as a source of deep thoughts on the family  

W latach 1795 – 1918 nastąpił rozwój w polskiej myśli pedagogicznej refleksji nad wychowawczą roli matki. Ta problematyka była poruszana w wielu publikacjach okresu oświecenia, romantyzmu oraz przełomu XIX i XX wieku. O matce pisali wówczas zarówno wybitni pedagodzy, jak i mniej znani autorzy. Większość z nich wskazywała na potrzebę udziału matek w procesie wychowania i opieki nad dziećmi, nauczaniu przez nie potomstwa takich wartości jak miłość, religijność. Obecnie literatura pedagogiczna okresu zaborów jest ciekawym źródłem informacji o rodzinie polskiej tamtych, trudnych czasów, kształtowaniu ideałów i celów wychowawczych. Pokazuje, jak na przestrzeni lat zmieniały się poglądy autorów na macierzyństwo. Po powrocie Polski do suwerenności państwowej część wychowawców chętnie wracała do koncepcji opiekuńczo-wychowawczych z poprzedniego okresu, dostrzegając w nich źródło głębokich przemyśleń na temat polskiej rodziny

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska

Date issued:

2020

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133410   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr.2020.1.013.030

Source:

Pdg P 343

Language:

eng

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T.22 (1/2020)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 4.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

B.Z.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Jan 31, 2022

Number of object content hits:

38

Number of object content views in PDF format

49

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142768

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Matka w polskiej myśli pedagogicznej 1795–1918 Mar 28, 2022

This page uses 'cookies'. More information