Object

Title: Problematyka racjonalizacji kar za wykroczenia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problematyka racjonalizacji kar za wykroczenia

Alternative title:

The issue of rationalizing petty offences penalties

Creator:

Płońska, Anna

ORCID:

0000-0003-1191-7407

Subject and Keywords:

petty offences law   punishment   detention   restriction of liberty   fine   reprimand   rationalization of punishment  
prawo wykroczeń   kara   areszt   ograniczenie wolności   grzywna   nagana   racjonalizacja kary

Abstract:

The subject of this paper is the rationalization of penalties imposed on the basis of petty offences law. The author briefly presents the directives and rules of imposing specified petty offences penalties and points out to the need to introduce changes in this area. The presented considerations lead to the conclusion that, in the face of the inevitable thorough amendments to the provisions of the petty offences code, the favorable solutions seem to be not only eliminating the basic arrest penalty and maintaining a substitute arrest penalty, but also eliminating the reprimand as the mildest penalty for petty offences. Moreover, the author indicates the necessity to increase the limits of the fine penalty and proposes a wider application of restriction of liberty penalty.  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagadnienie racjonalizacji kar orzekanych na gruncie prawa wykroczeń. Autorka zwięźle przedstawia dyrektywy i zasady wymiaru poszczególnych kar za wykroczenia oraz wskazuje na potrzebę wprowadzenia zmian w tym zakresie. Przedstawione rozważania zasadniczo prowadzą do konstatacji, iż w obliczu nieuchronnej gruntownej nowelizacji unormowań kodeksu wykroczeń korzystne z punktu widzenia usprawnienia systemu kar za wykroczenia wydaje się nie tylko podnoszone przez doktrynę wyeliminowanie kary aresztu i pozostawienie do dyspozycji sędziego jedynie zastępczej kary aresztu w przypadku niewykonania innych kar, lecz także wyeliminowanie kary o charakterze symbolicznym, jaką jest nagana. Nadto autorka zauważa konieczność podwyższenia granic kary grzywny, które pozostają na niezmienionym poziomie od blisko ćwierćwiecza, oraz proponuje szersze zastosowanie kary ograniczenia wolności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Tomanek, Artur. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:131788   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.124.15

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4049. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2021, 124, s. 203-217

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Nov 26, 2021

In our library since:

Nov 26, 2021

Number of object content hits:

35

Number of object content views in PDF format

35

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142189

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Problematyka racjonalizacji kar za wykroczenia Nov 26, 2021

This page uses 'cookies'. More information