Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zakaz monitorowania pacjentów bez uprzedniego uzyskania ich zgody – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 września 2019 r., sygn. akt. VII SA/Wa 1545/19

Creator:

Delczyk, Dominik

ORCID:

0000-0002-7048-5125

Subject and Keywords:

prawa pacjenta   monitoring   kamery   godność   intymność

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 13 września 2019 r. w sprawie o sygnaturze VII SA/Wa 1545/19 oddalił skargę na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta w przedmiocie uznania praktyki za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów. Przedmiotowa decyzja Rzecznika Praw Pacjenta wydana została w związku z monitorowaniem pacjentów podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych bez uprzedniego uzyskania ich zgody. Niniejsza glosa stanowi analizę stanowiska przyjętego przez sąd oraz zagadnienia naruszenia zbiorowych praw pacjentów przez korzystanie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych z monitoringu, na który pacjent nie wyraził zgody.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

doi:10.34616/141812   ISSN 2450-3932

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal