Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

O niektórych założeniach konstrukcyjnych systemu ubezpieczeń społecznych

Creator:

Ślebzak, Krzysztof

ORCID:

0000-0002-5029-4241

Subject and Keywords:

prawo pracy   prawo socjalne   księga jubileuszowa   Szurgacz, Herbert   stosunek pracy   równe traktowanie w zatrudnieniu   ochrona pracy   wynagrodzenia za pracę   twórczość pracownicza   partycypacja pracownicza   spory z zakresu prawa pracy   ubezpieczenia społeczne   pomoc społeczna   system emerytalny

Abstract:

Niniejsza księga powstała z inicjatywy naukowych wychowanków Profesora Herberta Szurgacza, emerytowanego profesora Uniwersytetu Wrocławskiego i sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, w celu uczenia Jego 80-tych urodzin. Księga stanowi zbiór opracowań autorstwa wybitnych specjalistów z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego – zarówno przedstawicieli świata nauki reprezentujących różne ośrodki naukowe, jak i praktyków (w tym sędziów Sądu Najwyższego), którzy przyjęli zaproszenie do współtworzenia księgi. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza część, licząca łącznie 23 teksty, poświęcona została problematyce prawa pracy. Część druga liczy 9 tekstów dotyczących zagadnień prawa socjalnego. Tematyka poszczególnych opracowań jest różnorodna, nawiązuje jednak do zainteresowań naukowych Jubilata. Odnoszą się one zarówno do aspektów historycznych i rozwojowych prawa pracy i prawa socjalnego, aktualnych problemów występujących w tych gałęziach prawa, jak i wyzwań, jakie stoją przed nimi z uwagi na zachodzące zmiany technologiczne i społeczne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Babińska-Górecka, Renata. Red.   Przybyłowicz, Ariel. Red.   Stopka, Karolina. Red.   Tomanek, Artur. Red.   Stefański, Krzysztof. Rec.   Witoszko, Wioletta. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

rozdział

Identifier:

doi:10.34616/141778   ISBN 978-83-66601-56-7 (miękka oprawa)   ISBN 978-83-66601-58-1 (twarda oprawa)   ISBN 978-83-66601-57-4 (online)

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 186)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal