Object

Title: Noam Chomsky o systemie władzy w Stanach Zjednoczonych, czyli amerykański sen o demokracji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Noam Chomsky o systemie władzy w Stanach Zjednoczonych, czyli amerykański sen o demokracji

Alternative title:

Noam Chomsky on the system of political power in the United States of America, or the American dream of democracy

Creator:

Baranowska, Marta

ORCID:

0000-0002-0365-1023

Subject and Keywords:

Noam Chomsky   American Dream   democracy   power   New Left  
Noam Chomsky   amerykański sen   demokracja   władza   Nowa Lewica

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Abstract:

The aim of the article is to analyze Noam Chomsky’s views on the system in the United States, which he included in his book Requiem for the American Dream: The 10 Principles of Concentration of Wealth & Power. Research questions that are the subject of analysis are issues related to the role of positive law in power relations. Does it determine the actual structure of power, namely does it set the powers and limitations of individual institutions, or is it just an idea camouflaging reality? In other words, is the legal system and, above all, is the Constitution a pillar or a facade of power structures? The research was conducted using the method of analyzing the text’s content including Chomsky’s political views on power structures and system (macrosystem) analysis. According to Chomsky, we are dealing with a concentration of wealth and power in the hands of a small group consisting of the richest. His views fit into the ideological current of the American New Left. Chomsky tries to describe the modern system of power and describes the negative consequences of this state of affairs. At the same time, he emphasizes that previous generations won quite a large range of freedom for society, thanks to which it had a unique opportunity to change this state of affairs. In order to reach as many readers as possible, Chomsky presents his views in plain language and points out the actual principles of the functioning of power structures in the United States. He shows how they effectively take control over society and politicians. Theconclusions that can be drawn from his considerations are that in the current state of affairs we are dealing with hypocrisy of the system consisting in dissonance between the provisions of the Constitution and the legal system establishing the system of representative democracy, and the political reality. Chomsky emphasizes that the American dream of democracy has not come true, because the majority of society has no influence on the actual decisions made by politicians. This means that the power system does not guarantee the implementation of explicitly written principles of law because its interpretation and application depends on the interests of the entities actually wielding power, whose source is exclusively wealth. Chomsky is one of the representatives of the New Left, according to which the existing structures of power should be described as a “corporate state,” and its characteristic feature is totalitarianism, based not on brutal violence, but on “psychological repression” against the individuality of people. Chomsky’s goal is to unmask the actual structures of power because he believes that citizens aware of these mechanisms, thanks to the freedom of association and freedom of speech, are able to change this state of affairs.  

Celem badawczym artykułu jest analiza poglądów Noama Chomsky’ego dotyczących ustroju Stanów Zjednoczonych, które zawarł w książce Requiem dla amerykańskiego snu. 10 zasad koncentracji bogactwa i władzy. Pytania badawcze dotyczą roli prawa pozytywnego w relacjach władzy: czy wyznacza ono faktyczną strukturę władzy, czyli uprawnienia poszczególnych instytucji, czy też jest tylko formą kamuflującą rzeczywistość? Innymi słowy, czy system prawny, a przede wszystkim Konstytucja, jest filarem czy też fasadą struktur władzy? Metodami badawczymi są metoda analizy treści tekstu zawierającego poglądy polityczne dotyczące struktur władzy autorstwa Chomsky’ego oraz analiza systemowa (makrosystemowa).Zdaniem Chomsky’ego mamy do czynienia z koncentracją bogactwa i władzy w rękach niewielkiej grupy najbogatszych. Jego poglądy wpisują się w nurt ideowy amerykańskiej Nowej Lewicy. Chomsky starał się opisać współczesny system władzy i negatywne konsekwencje tego stanu rzeczy. Jednocześnie podkreślał, że poprzednie pokolenia wywalczyły całkiem sporą sferę wolności dla społeczeństwa, dzięki czemu ma ono wyjątkową możliwość, by zmienić istniejący stan rzeczy. W celu dotarcia do jak największej liczby czytelników Chomsky swoje poglądy przedstawił prostym językiem i wypunktował faktyczne zasady funkcjonowania struktur władzy w Stanach Zjednoczonych. Pokazał, w jaki sposób przejmują oni efektywnie kontrolę nad społeczeństwem i politykami. Wnioski, jakie można wyprowadzić z jego rozważań, są takie, że w obecnym stanie rzeczy mamy do czynienia z hipokryzją systemu polegającą na dysonansie między zapisami Konstytucji i systemem prawa ustanawiającym system demokracji przedstawicielskiej a rzeczywistością polityczną. Chomsky podkreślał, że amerykański sen o demokracji się nie ziścił, bo większość społeczeństwa nie ma żadnego wpływu na faktyczne decyzje polityków. Oznacza to, że system władzy nie gwarantuje realizacji wprost zapisanych zasad prawa, ponieważ jego interpretacja i stosowanie są zależne od interesów podmiotów faktycznie dzierżących władzę, której źródłem jest wyłącznie bogactwo. Chomsky jest jednym z przedstawicieli Nowej Lewicy, według której istniejące struktury władzy należy określić mianem „państwa korporacyjnego”, a jego znamienną cechą jest totalitaryzm, oparty nie na brutalnej przemocy, lecz na „represji psychicznej” godzącej w indywidualność ludzi. Celem Chomsky’ego jest demaskacja faktycznych struktur władzy, ponieważ uważał, że świadomi tych mechanizmów obywatele dzięki wolności zrzeszania się i wolności słowa są w stanie zmienić ten stan rzeczy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:131160   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1126

DOI:

10.19195/2300-7249.42.4.19

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2020, 42, nr 4, s. 403-421

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 15, 2023

In our library since:

Oct 15, 2021

Number of object content hits:

55

Number of object content views in PDF format

62

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141747

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information