Object

Title: Zagadnienie instrumentalizacji osoby ludzkiej w totalitaryzmie. Kilka refleksji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zagadnienie instrumentalizacji osoby ludzkiej w totalitaryzmie. Kilka refleksji

Alternative title:

Instrumentalisation of the human being in totalitarianism. A few remarks

Creator:

Blicharz, Jolanta

ORCID:

0000-0002-4581-8629

Subject and Keywords:

totalitarianism   communism   collectivism   collectivity   instrumentalization   person  
totalitaryzm   komunizm   kolektywizm   kolektyw   instrumentalizacja   osoba

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Abstract:

It is beyond doubt that the ideological aim of totalitarianism boils down to the “production” and upbringing of a new human being who becomes solely a function of the state. The latter fully controls all aspects of life, including the mental and spiritual spheres. It must be remembered that the process of human incarceration in totalitarianism not only causes the loss of personal identity, but also creates a collective one. The individual becomes absorbed by the collective and subject to utilitarian ends as property of the state. This leads to the objectification (instrumentalisation) of individual persons who are required to completely submit to the societal interest. Within this vision, the human being does not have value: society does. An individual’s task is to acquaint themselves with the rules governing the system which is based on the prevalent ideology. To put it more simply, the human being is not “the being for itself,” but rather a property of the collective.  
Nie ulega wątpliwości, że ideologicznym celem totalitaryzmu jest „wyprodukowanie” i wychowanie nowego człowieka, który staje się tylko funkcją państwa, sprawującego całkowitą kontrolę nad wszystkimi sferami jego życia, również umysłową i duchową. Trzeba jednocześnie pamiętać, że proces zniewolenia człowieka w totalitaryzmie nie tylko powoduje utratę tożsamości osobowej, ale też skutkuje wykształceniem się tożsamości kolektywnej. Jednostka zostaje więc wchłonięta przez kolektyw i podporządkowana utylitarnym celom; jest własnością państwa. Prowadzi to do uprzedmiotowienia (instrumentalizacji) pojedynczego człowieka, od którego wymaga się bezgranicznego podporządkowania interesom społeczności. To nie człowiek w tej wizji stanowi wartość, lecz społeczeństwo. Zadaniem jednostki jest przede wszystkim opanowanie reguł systemu wspartego na panującej ideologii. Nieco prościej rzecz ujmując, powiemy po prostu, że człowiek ten jest nie „bytem-dla-siebie”, lecz „własnością” kolektywu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:131149

DOI:

10.19195/2300-7249.42.4.8

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2020, 42, nr 4, s. 169-178

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Dec 1, 2021

In our library since:

Oct 15, 2021

Number of object content hits:

4

Number of object content views in PDF format

4

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141736

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information