Obiekt

Tytuł: Prawa człowieka w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Prawa człowieka w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej

Tytuł odmienny:

Human Rights in the External Relations of the European Union

Twórca:

Krzan, Bartłomiej

ORCID:

0000-0003-3964-114X

Temat i słowa kluczowe:

human rights   the European Union   external relations  
prawa człowieka   Unia Europejska   stosunki zewnętrzne

Abstrakt:

The book examines the growing importance of human rights in the European Union's external relations. European integration can no longer be reduced to economic processes - the importance of non-economic aspects is gradually increasing. While the European Union does not have a completely coherent human rights policy, a lot has been achieved. Human rights have established themselves as the core values of integration both in the law and in practice of EU organs. The external human rights policy of the Union can be described as innovative, and the protection of human rights can even be treated as part of the international identity of the Union, as proven by the analysis of the EU's treaty relations. The human rights clause, and especially its combination with the conditionality mechanism, is a powerful tool, not only because of the great interest in establishing trade relations with the European Union, but even to a greater extent by offering of association and membership in the Union. The same structure is used for granting development aid. Combined with the sanctions mechanism, this gives rise to a diverse picture of the role of human rights in European Union (external) policy.  

Praca analizuje rosnące znaczenie praw człowieka w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej. Integracji europejskiej nie można już redukować do procesów gospodarczych -sukcesywnie wzrasta znaczenie aspektów pozaekonomicznych. Choć Unia Europejska nie ma całkowicie wspólnej polityki praw człowieka, to wiele już jednak osiągnięto. Prawa człowieka ugruntowały swoją pozycję jako podstawowe wartości integracji zarówno w prawie, jak i praktyce organów unijnych. Zewnętrzną politykę praw człowieka Unii można określić mianem innowacyjnej, a ochronę praw człowieka traktować wręcz jako część międzynarodowej tożsamości Unii, co widać zwłaszcza przy analizie stosunków traktatowych UE. Klauzula praw człowieka, a zwłaszcza połączenie jej z mechanizmem warunkowości są potężnym narzędziem, nie tylko ze względu na duże zainteresowanie nawiązaniem stosunków handlowych z Unią Europejską, a jeszcze większą siłę oddziaływania ma oferowanie stowarzyszenia i członkostwa w Unii. Tę samą konstrukcję wykorzystuje się przy przyznawaniu pomocy rozwojowej. W połączeniu z mechanizmem sankcyjnym wyłania się z tego zróżnicowany obraz roli praw człowieka w polityce Unii Europejskiej.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Ryszka, Joanna. Rec.   Saganek, Przemysław. Rec.

Data wydania:

2021

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

book   ebook  
książka   e-książka

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132318   ISBN 978-83-66601-54-3 (druk)   ISBN 978-83-66601-55-0 (online)

DOI:

10.34616/23.21.040

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 185)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Bartłomiej Krzan

Autor opisu:

WR U/PAdal

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 sty 2022

Data dodania obiektu:

16 gru 2021

Liczba wyświetleń treści obiektu:

718

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

763

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141716

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji