Object

Title: Asymmetric information in IPO underpricing — literature review

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Asymmetric information in IPO underpricing — literature review

Alternative title:

Asymetria informacji w zjawisku underpricingu — przegląd literatury

Creator:

Żyła, Martyna

ORCID:

0000-0002-5146-5911

Subject and Keywords:

IPO   initial returns   underpricing   information asymmetry  
IPO   pierwsza publiczna oferta   underpricing   asymetria informacji

Abstract:

Market anomalies after initial public offerings are a subject of extensive scientific research. One of such anomalies is underpricing, which refers to an increase of stock price in relation to the offering price shortly after stock issue. The occurrence of underpricing has been verified in many markets; however, the reasons for this phenomenon have not been yet conclusively established. The existence of information asymmetry in the capital market is one of the most popular assumptions applied in the studies in an attempt to explain the reasons why issuers discount the price of their offers. The purpose of this paper is to present the explanatory underpricing theories which are based on the asymmetry of information present between market participants, and to summarize the explanatory variables of underpricing that stem from the theory.  
Anomalie rynkowe występujące po pierwszych ofertach publicznych są przedmiotem wielu badań naukowych. Jedną z takich anomalii jest underpricing, który odnosi się do wzrostu ceny akcji w stosunku do ceny ofertowej, krótko po emisji. Występowanie underpricingu zweryfikowano na wielu rynkach, jednak przyczyny tego zjawiska nie zostały jeszcze ostatecznie ustalone. Istnienie asymetrii informacji na rynku kapitałowym jest jednym z najpopularniejszych założeń przyjmowanych w badaniach próbujących wyjaśnić przyczyny dyskontowania ofert przez emitentów. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie teorii wyjaśniających underpricing, które opierają się na asymetrii informacji występującej między uczestnikami rynku, oraz podsumowanie zmiennych objaśniających underpricing, wynikających z teorii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Homa, Magdalena. Red.   Mościbrodzka, Monika. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:131015

DOI:

10.19195/1733-5779.36.8

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng

Abstract Language :

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 36, 2021, s. 115-127

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Oct 7, 2021

In our library since:

Oct 6, 2021

Number of object content hits:

10

Number of object content views in PDF format

10

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141685

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information