Object

Title: Zadania z prawa cywilnego : część ogólna i prawo zobowiązań

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zadania z prawa cywilnego : część ogólna i prawo zobowiązań

Creator:

Królikowski, Mateusz

ORCID:

0000-0002-1457-4860

Subject and Keywords:

kazusy   prawo cywilne   kodeks cywilny   część ogólna prawa cywilnego   zobowiązania   osoby fizyczne   osoby prawne   zdolność do czynności prawnych   zdolność prawna   miejsce zamieszkania   dobra osobiste   czynności prawne   konsumenci   przedsiębiorcy   rzeczy   części składowe   przynależności   prawo podmiotowe   oświadczenie woli   umowy   zawieranie umów   treść czynności prawnej   wykładnia oświadczenia woli   błąd (prawo)   groźba   forma czynności prawnych   wada oświadczenia woli   przedstawicielstwo   pełnomocnictwo (prawo cywilne)   prokura   przedawnienie roszczeń   świadczenie   świadczenia pieniężne   świadczenia okresowe   odsetki   odsetki za opóźnienie   odsetki kapitałowe   odsetki maksymalne   waloryzacja   wielość dłużników   wzorce umowne   klauzule abuzywne   umowy zawierane na odległość   umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa   zbieg roszczeń   nienależne świadczenie   bezpodstawne wzbogacenie   produkt niebezpieczny   odszkodowanie   krzywda   szkoda   umowa gwarancyjna   poręczenie   pożyczka   odpowiedzialność utrzymujących hotele   przechowanie   zlecenie   usługi   umowa o dzieło   lokal mieszkalny   ochrona praw lokatora   najem   dzierżawa   darowizna   rękojmia   gwarancja

Abstract:

Niniejsze opracowanie zawiera zadania (kazusy) z zakresu części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa zobowiązań. Zbiór składa się z dwóch części: w pierwszej zawarte są zadania, natomiast w drugiej przedstawiono sugerowane odpowiedzi do pytań przypisanych do poszczególnych kazusów. Opracowanie może być wykorzystywane przez studentów prawa, jak również przez inne osoby zainteresowane prawem cywilnym. Przed przystąpieniem do rozwiązywania poszczególnych zadań zaleca się zapoznanie z problematyką poruszaną w danym kazusie.

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

book  
książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128742

Language:

pol

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Mateusz Królikowski

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 2, 2021

In our library since:

Sep 21, 2021

Number of object content hits:

8 334

Number of object content views in PDF format

8596

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139435

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information