PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zadania z prawa cywilnego : część ogólna i prawo zobowiązań

Creator:

Królikowski, Mateusz

ORCID:

0000-0002-1457-4860

Subject and Keywords:

kazusy   prawo cywilne   kodeks cywilny   część ogólna prawa cywilnego   zobowiązania   osoby fizyczne   osoby prawne   zdolność do czynności prawnych   zdolność prawna   miejsce zamieszkania   dobra osobiste   czynności prawne   konsumenci   przedsiębiorcy   rzeczy   części składowe   przynależności   prawo podmiotowe   oświadczenie woli   umowy   zawieranie umów   treść czynności prawnej   wykładnia oświadczenia woli   błąd (prawo)   groźba   forma czynności prawnych   wada oświadczenia woli   przedstawicielstwo   pełnomocnictwo (prawo cywilne)   prokura   przedawnienie roszczeń   świadczenie   świadczenia pieniężne   świadczenia okresowe   odsetki   odsetki za opóźnienie   odsetki kapitałowe   odsetki maksymalne   waloryzacja   wielość dłużników   wzorce umowne   klauzule abuzywne   umowy zawierane na odległość   umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa   zbieg roszczeń   nienależne świadczenie   bezpodstawne wzbogacenie   produkt niebezpieczny   odszkodowanie   krzywda   szkoda   umowa gwarancyjna   poręczenie   pożyczka   odpowiedzialność utrzymujących hotele   przechowanie   zlecenie   usługi   umowa o dzieło   lokal mieszkalny   ochrona praw lokatora   najem   dzierżawa   darowizna   rękojmia   gwarancja

Abstract:

Niniejsze opracowanie zawiera zadania (kazusy) z zakresu części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa zobowiązań. Zbiór składa się z dwóch części: w pierwszej zawarte są zadania, natomiast w drugiej przedstawiono sugerowane odpowiedzi do pytań przypisanych do poszczególnych kazusów. Opracowanie może być wykorzystywane przez studentów prawa, jak również przez inne osoby zainteresowane prawem cywilnym. Przed przystąpieniem do rozwiązywania poszczególnych zadań zaleca się zapoznanie z problematyką poruszaną w danym kazusie.

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

książka

Language:

pol

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Mateusz Królikowski

Autor opisu:

WR U/PAdal