Object

Title: Wyzwania Ochrony Środowiska, Tom I

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wyzwania Ochrony Środowiska, Tom I

Creator:

Kadej, Marcin (red.)   Tchorz-Trzeciakiewicz, Dagmara (red.)

ORCID:

0000-0001-5983-0402   0000-0001-6938-8881

Subject and Keywords:

ochrona środowiska   wyzwania   zasoby naturalne

Description:

Monografię "Wyzwania Ochrony Środowiska", której wydawcą jest Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego[...] można podzielić na dwie części: przyrodę ożywioną i nieożywioną. Tę pierwszą złożoną z 82 stron stanowi sześć artykułów naukowych, natomiast drugą składającą się z 61 stron – pięć artykułów. Wszystkie artykuły, zarówno powstałe na bazie badań empirycznych, jak i przeglądu literatury, mają znaczenie aplikacyjne. Dotykają istotnych problemów społecznych, zdrowotnych, ekologicznych, a wyniki zawarte w recenzowanych pracach powinny podnieść świadomość społeczeństwa w zakresie podejmowanych w nich problemów. dr hab. Iwona Hildebrandt-Radke, prof. UAM Ekspert części abiotycznej  
Monografia opracowana przez członków Koła Naukowego Studentów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego pod auspicjami Wydziału Nauk Biologicznych oraz Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska ma jasno sformułowany i zrealizowany przewodni cel badawczy "Wyzwania Ochrony Środowiska".[...] Składa się z 11 recenzowanych artykułów naukowych o zróżnicowanej tematyce. Jest ona syntezą wiedzy przyrodniczej z różnych dziedzin i bada związki nią rządzące, kładąc silny nacisk na negatywne aspekty działalności człowieka. prof. dr hab. Jacek Gorczyca Ekspert części biotycznej

Abstract:

Drodzy Czytelnicy! W ubiegłym roku obchodziliśmy 250. rocznicę urodzin Aleksandra VON HUMBOLDTA. Był to badacz, który wbrew duchowi czasu dokonywał syntezy wiedzy przyrodniczej z różnych dziedzin i kierował się holistycznym spojrzeniem na naturę. Badał on związki, które nią rządzą, kładąc silny nacisk na negatywne aspekty działalności człowieka. Dzięki temu stał się prekursorem działań na rzecz ochrony środowiska.Nie przymykał również oczu na cierpienie rdzennych mieszkańców Ameryki pod rządami Hiszpanów. Napisał stanowczy akt oskarżenia przeciwko kolonialistom, za co jego prace zostały zakazane w części krajów i kolonii. Ostra krytyka niewolnictwa postawiła go w gronie progresywnych myślicieli XIX wieku wyznających nowe pojęcie wolności.W swoim największym dziele „Kosmos” w niedościgniony sposób zebrał całą wiedzę tamtych czasów i spróbował wyjaśnić sposób funkcjonowania świata - poczynając od najmniejszych form życia na Ziemi, a na najdalszych gwiazdach kończąc. Wszyscy badacze przed HUMBOLDTEM izolowali poszczególne elementy natury. To on stworzył wspaniałą ideę ich łączenia i dlatego jest uznawany za ojca współczesnej ekologii.Rozwój technologii nierozerwalnie wiąże się z korzystaniem z zasobów naturalnych, co nie pozostaje bez wpływu na środowisko. Z tego względu ważne jest racjonalne podejście do korzystania z nich tak, aby potrzeby obecnego pokolenia mogły zostać zaspokojone bez umniejszania szans przyszłym pokoleniom na ich zaspokojenie. Ta idea zrównoważonego rozwoju ma szczególne znaczenie w obliczu kryzysu związanego z zachodzącymi globalnymi zmianami klimatycznymi.W ciągu ostatnich lat radykalnie zmienił się nasz sposób pojmowania przyrody. Współczesny świat narzucił nam, naukowcom, potrzebę wyszukiwania wąskich specjalizacji, w których prowadzimy badania. Pracujemy wyłącznie w jednej dziedzinie, na jednym gatunku. Utraciliśmy przyrodników, ludzi zdolnych do syntezowania wiedzy z różnych dziedzin, utraciliśmy holistyczne podejście do przyrody. Takie właśnie podejście prezentował HUMBOLDT, był on botanikiem, geologiem, archeologiem. Natura musi być odbierana przez wszystkie zmysły. Ci, którzy obserwują tylko jeden jej element, mogą wierzyć, że potrafią ją opisać, a jednak zrozumienie całości jest im obce.Naukowa ciekawość Aleksandra VON HUMBOLDTA nie znała granic. W naszej monografii postanowiliśmy zastosować podejście holistyczne i zająć się problematyką ochrony przyrody, łącząc tematy z pogranicza chemii, geologii, biologii i medycyny. Wierzymy, że badania doświadczalne i obserwacje prowadzone na wielu polach przyniosą znakomite rezultaty przyczyniając się do poszerzenia świadomości badaczy.Życzymy interesującej lektury! Hubert KASPRZAK Filip BORKOWSKI

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Koło Naukowe Studentów Ochrony ŚrodowiskaUniwersytetu Wrocławskiego pod afilacją Wydziału Nauk Biologicznych UWr oraz Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr

Date:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

monograph  
monografia

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128733

Access rights:

Attribution, Non-Commercial  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (CC BY-NC 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne (CC BY-NC 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Authors

Autor opisu:

DSZ

Object collections:

Last modified:

Sep 12, 2022

In our library since:

Sep 14, 2021

Number of object content hits:

411

Number of object content views in PDF format

425

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139404

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Wyzwania Ochrony Środowiska, Tom I Sep 12, 2022

This page uses 'cookies'. More information