Object

Title: Intellectual property rights v. the development of artificial intelligence ; Prawa własności intelektualnej wobec rozwoju technologii sztucznej inteligencji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Intellectual property rights v. the development of artificial intelligence  
Prawa własności intelektualnej wobec rozwoju technologii sztucznej inteligencji

Alternative title:

Intellectual property rights v. the development of artificial intelligence

Creator:

Wyczik, Jakub

ORCID:

0000-0003-4169-4670

Subject and Keywords:

computer programs   artificial intelligence   intellectual property rights   algorithms   data  
sztuczna inteligencja (AI)   prawa własności intelektualnej   algorytmy   dane   programy komputerowe

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

This article presents the most relevant issues concerning intellectual property rights in the field of artificial intelligence (AI). The purpose of the article is to explain the concept of AI while maintaining terminological consistency with information sciences, and then to analyze the legal framework governing the principles of using data to build AI, the protection of AI systems as such (with particular emphasis on the protection of computer programs and the possibility of patenting inventions in this field), as well as results generated by such solutions. At the end of the article, for general consideration, the author presents a proposal for the regulation of data “ownership” in the era of the digital economy.  

Artykuł przedstawia najistotniejsze zagadnienia dotyczące praw własności intelektualnej w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI). Celem jest wyjaśnienie pojęcia AI z zachowaniem spójności terminologicznej z naukami informatycznymi, a następnie analiza ram prawnych regulujących zasady wykorzystywania danych do budowy AI, ochronę systemów AI jako takich (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony programów komputerowych oraz możliwości patentowania wynalazków w tym zakresie), jak również wyników generowanych przez tego rodzaju rozwiązania. Na końcu artykułu autor przedstawia do ogólnego rozważenia propozycję uregulowania „własności” danych w erze gospodarki cyfrowej.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Nekrosius, Vytautas. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128578   doi:10.34616/139309       ISSN 2082-100X

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2021, 2 s. 26-36

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 25, 2022

In our library since:

Aug 3, 2021

Number of object content hits:

450

Number of object content views in PDF format

481

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139309

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information