Object

Title: Setting up a limited liability company online while using means of video communication based on implementation of Directive 2019/1151 to German law ; Zdalne utworzenie spółki z o.o. przy użyciu środków komunikacji wideo na przykładzie implementacji dyrektywy 2019/1151 do prawa niemieckiego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Setting up a limited liability company online while using means of video communication based on implementation of Directive 2019/1151 to German law  
Zdalne utworzenie spółki z o.o. przy użyciu środków komunikacji wideo na przykładzie implementacji dyrektywy 2019/1151 do prawa niemieckiego

Alternative title:

Setting up a limited liability company online while using means of video communication based on implementation of Directive 2019/1151 to German law

Creator:

Mandrykowska, Maja

Subject and Keywords:

Directive 2019/1151   limited liability company   electronic identification   video communication  
dyrektywa 2019/1151   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   elektroniczna identyfikacja   komunikacja wideo

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

The purpose of this article is an attempt to present the solutions proposed by the Federal Ministry of Justice and Consumer Protection in Germany that respond to the requirements introduced by Directive (EU) 2019/1151 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 amending Directive (EU) 2017/1132 regarding the use of digital tools and processes in company law. The changes introduced by Directive 2019/1151 assume, among other things, a procedure for setting up a limited liability company fully online, in which communication with a notary takes place via electronic system. Consequently, the main background for consideration will be the regulations establishing rules for making declarations of will via means of video communication without the physical attendance of the parties to the contract in the notary’s office.  

Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia rozwiązań proponowanych przez Federalne Mini-sterstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów w Niemczech, które są odpowiedzią na wymogi wprowadzone przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z 20.6.2019 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek2. Zmiany wprowadzone przez dyrektywę 2019/1151 zakładają m.in. procedurę zakładania spółki z o.o. w pełni online, w której komunikacja z notariuszem odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Stąd też głównym tłem rozważań będą przepisy ustanawiające zasady składania oświadczeń woli za pomocą środków komunikacji wideo bez fizycznej obecności stron umowy w kancelarii notarialnej.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Nekrosius, Vytautas. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128577   doi:10.34616/139308       ISSN 2082-100X

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2021, 2 s. 21-25

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 25, 2022

In our library since:

Aug 3, 2021

Number of object content hits:

125

Number of object content views in PDF format

126

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139308

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information