Object

Title: Meandry niemieckiego wojennego prawa małżeńskiego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Meandry niemieckiego wojennego prawa małżeńskiego

Alternative title:

Intricacies of German Martial Law on marriage

Creator:

Bernfeld, Barbara   Mazurkiewicz, Jacek

ORCID:

0000-0002-2697-1812   0000-0001-5936-9038

Subject and Keywords:

Germany   years 1939–1951   law   marriage   divorce   post mortem  
Niemcy   lata 1939–1951   prawo   małżeństwo   rozwód   post mortem

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Abstract:

In the majority, young men participated in World War II, so German authorities were compelled to change some provisions of marriage law. First, some formal requirements for getting married were limited. Then the possibility of entering into a proxy marriage was introduced, when the groom was a soldier. Marriages with dead soldiers were also allowed. Divorces issued after the death of a spouse were allowed, not only in relation to marriages with soldiers. In the Federal Republic of Germany legal effects of announcing the conclusion of a post mortem marriage were regulated, giving a woman and a child born after concluding such a marriage certain rights.These legal transformations show that “in service” of demographic, social, ideological, political and moral reasons, the legislator is able to make surprising and abrupt normative changes, which sometimes, prima facie, seem to be risky, but not always deserving of condemnation.  

Udział w większości młodych mężczyzn w II wojnie światowej skłonił władze Niemiec do zmian niektórych unormowań prawa małżeńskiego. Najpierw ograniczono część wymogów formalnych dotyczących zawierania małżeństwa. Potem wprowadzono możliwość zawierania małżeństwa „na odległość”. Zdecydowano się także na dopuszczenie zawarcia małżeństwa ze zmarłym. Dopuszczono też, nie tylko w odniesieniu do małżeństw z żołnierzami, rozwody orzekane po śmierci małżonka. W RFN unormowano w ustawie skutki ogłoszenia zawarcia z żołnierzem małżeństwa post mortem, zapewniając kobiecie i dziecku pewne uprawnienia.Także te przemiany prawa ukazują, że „w służbie” racji demograficznych, społecznych, ideologicznych, politycznych i moralnych prawodawca może dokonywać zaskakujących normatywnie wolt, niekiedy wydawałoby się prima facie karkołomnych, ale przecież niekoniecznie zawsze zasługujących na naganę.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maciejewski, Marek (1950- ). Red.   Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128590   ISSN 2300-7249   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/2300-7249.42.3.9

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2020, 42, nr 3, s. 177-200

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 15, 2023

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

20

Number of object content views in PDF format

23

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139299

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information