Object

Title: Charakter tez prawnych polskich (nieniemieckich) sądów apelacyjnych w Generalnym Gubernatorstwie w okresie II wojny światowej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Charakter tez prawnych polskich (nieniemieckich) sądów apelacyjnych w Generalnym Gubernatorstwie w okresie II wojny światowej

Alternative title:

Character of the legal theses issued by the Polish (non-German) Courts of Appeal in the General Government during the Second World War

Creator:

Mielnik, Hubert

ORCID:

0000-0002-6299-742X

Subject and Keywords:

General Government   Second World War   Nazi Law   Supreme Court   legal theses   legal principles  
Generalne Gubernatorstwo   II wojna światowa   prawo nazistowskie   Sąd Najwyższy   tezy prawne   zasady prawne

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Abstract:

In the General Government, in the area of the common judiciary the Polish (non-German) judiciary was created. This judiciary was based on the common judiciary of the Second Polish Republic. The most important change introduced to the pre-war judicial system was the liquidation of the Supreme Court. Despite the liquidation of the highest court, some of its powers were maintained in the General Government. An example of such maintained competence were the legal theses of the courts of appeal, whose purpose was to clarify legal issues and unify court rulings. The aim of the article is to determine the nature of the legal theses and to compare this institution with legal principles issued by the pre-war Supreme Court.  

W Generalnym Gubernatorstwie w ramach sądownictwa powszechnego utworzony został pion sądownictwa polskiego (nieniemieckiego). Sądownictwo to oparte zostało na ustroju sądownictwa powszechnego II Rzeczypospolitej. Najważniejszą zmianą wprowadzoną do przedwojennego ustroju sądownictwa była likwidacja Sądu Najwyższego. Pomimo likwidacji sądu najwyższej instancji część z jego kompetencji została utrzymana w Generalnym Gubernatorstwie. Taki charakter miały tezy prawne sądów apelacyjnych, których celem było wyjaśnianie zagadnień prawnych i ujednolicanie orzecznictwa sądowego. Celem artykułu jest ustalenie charakteru tez prawnych oraz porównanie tej instytucji z zasadami prawnymi wydawanymi przez przedwojenny Sąd Najwyższy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maciejewski, Marek (1950- ). Red.   Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128588   ISSN 2300-7249   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/2300-7249.42.3.7

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2020, 42, nr 3, s. 131-151

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 15, 2023

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

83

Number of object content views in PDF format

92

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139297

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information