Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Charakter tez prawnych polskich (nieniemieckich) sądów apelacyjnych w Generalnym Gubernatorstwie w okresie II wojny światowej

Creator:

Mielnik, Hubert

ORCID:

0000-0002-6299-742X

Subject and Keywords:

Generalne Gubernatorstwo   II wojna światowa   prawo nazistowskie   Sąd Najwyższy   tezy prawne   zasady prawne

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Abstract:

W Generalnym Gubernatorstwie w ramach sądownictwa powszechnego utworzony został pion sądownictwa polskiego (nieniemieckiego). Sądownictwo to oparte zostało na ustroju sądownictwa powszechnego II Rzeczypospolitej. Najważniejszą zmianą wprowadzoną do przedwojennego ustroju sądownictwa była likwidacja Sądu Najwyższego. Pomimo likwidacji sądu najwyższej instancji część z jego kompetencji została utrzymana w Generalnym Gubernatorstwie. Taki charakter miały tezy prawne sądów apelacyjnych, których celem było wyjaśnianie zagadnień prawnych i ujednolicanie orzecznictwa sądowego. Celem artykułu jest ustalenie charakteru tez prawnych oraz porównanie tej instytucji z zasadami prawnymi wydawanymi przez przedwojenny Sąd Najwyższy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maciejewski, Marek (1950- ). Red.   Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 2300-7249   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/2300-7249.42.3.7

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2020, 42, nr 3, s. 131-151

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg