Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przestępczość przeciwko dziedzictwu martyrologicznemu — uwagi wstępne

Creator:

Trzciński, Maciej

ORCID:

0000-0002-6308-3187

Subject and Keywords:

dziedzictwo martyrologiczne   przestępczość   ochrona dziedzictwa kulturowego

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Abstract:

Przestępczość przeciwko dziedzictwu martyrologicznemu to póki co pojęcie umowne. Na gruncie obowiązujących przepisów prawa krajowego wciąż nie ma legalnych definicji dziedzictwa martyrologicznego oraz miejsca pamięci narodowej, co zdecydowanie osłabia możliwość sprawowania skutecznej ochrony prawnej. Tylko w ciągu ostatnich kilkunastu lat na terenie obozów zagłady oraz obozów jenieckich odnotowano szereg kradzieży oraz aktów wandalizmu. Przedmiotem kradzieży okazały się nie tylko rzeczy osobiste ofiar, lecz także elementy infrastruktury obozowej. Odnotowano również przypadki fałszerstw oraz próby nielegalnego wywozu takich przedmiotów za granicę.Karnoprawna ochrona dziedzictwa martyrologicznego wydaje się zatem niewystarczająca do zdiagnozowanych już zagrożeń. Obowiązujące przepisy karne są rozproszone i kłopotliwe w stosowaniu, co utrudnia zwalczanie wciąż obecnej przestępczości. Trudno też mówić o systemie ochrony dziedzictwa martyrologicznego jako takim. Problematyce badań nad dziedzictwem martyrologicznym coraz więcej uwagi poświęcają historycy oraz archeolodzy. Wyniki prowadzonych badań powinny okazać się pomocne w wypracowaniu odpowiednich, zaktualizowanych regulacji prawnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maciejewski, Marek (1950- ). Red.   Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 2300-7249   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/2300-7249.42.3.5

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2020, 42, nr 3, s. 83-97

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg