Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Bolszewizm w myśli politycznej Adolfa Kliszewicza

Creator:

Marszał, Maciej

ORCID:

0000-0001-7998-5743

Subject and Keywords:

Rosja   bolszewizm   chadecja   konserwatyzm   nauka społeczna Kościoła

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Abstract:

Adolf Kliszewicz (ur. 1879–?) należał do czołowych publicystów II Rzeczypospolitej związanych z nurtem chrześcijańsko-konserwatywnym. Był publicystą wielu konserwatywnych czasopism, między innymi „Przeglądu Powszechnego”, „Naszej Przyszłości” czy też „Ateneum Ka-płańskiego”. Przedmiotem artykułu są poglądy Adolfa Kliszewicza na doktrynę i system polityczny bolszewizmu. Należy zaznaczyć, że analizę rosyjskiej myśli komunistycznej Kliszewicz przeprowadzał na tle tendencji ustrojowych, które zaczęły dominować w Europie. Włoski faszyzm i niemiecki narodowy socjalizm stanowiły dla niego punkt odniesienia do rozważań o bolszewizmie. Ponadto w rosyjskiej komunistycznej doktrynie polski publicysta widział wielkie niebezpieczeństwo bytu narodowego i państwowego. Bolszewizm dla Kilszewicza był radykalnym socjalizmem, który pro-wadził do wynaturzenia człowieka i jego zniewolenia przez materialistyczną ideologię.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maciejewski, Marek (1950- ). Red.   Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 2300-7249   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/2300-7249.42.3.4

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2020, 42, nr 3, s. 71-82

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg