Object

Title: Bolszewizm w myśli politycznej Adolfa Kliszewicza

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Bolszewizm w myśli politycznej Adolfa Kliszewicza

Alternative title:

Bolshevism in the political thought of Adolf Kliszewicz

Creator:

Marszał, Maciej

ORCID:

0000-0001-7998-5743

Subject and Keywords:

Russia   political thought   bolshevism   revolution   communism  
Rosja   bolszewizm   chadecja   konserwatyzm   nauka społeczna Kościoła

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Abstract:

Adolf Kliszewicz (born 1879) was one of the leading publicists of the Second Polish Republic connected with the Christian-conservative trend. He was a publicist for many conservative magazines, including Przegląd Powszechny, Nasza Przyszłość or Ateneum Kapłańskie. The article concerns views of Adolf Kliszewicz on the doctrine and political system of Bolshevism. It should be noted that Kliszewicz based his analysis of Russian communist thought on the background of political tendencies that began to dominate in Europe. For him, Italian fascism and German national socialism were the reference point for reflections on Bolshevism. Additionally, the Polish journalist saw in the Russian communist doctrine the great danger of national and state existence. Radical socialism, as he treated Bolshevism, was an expression of the perversion of man and his enslavement by materialistic ideology.  

Adolf Kliszewicz (ur. 1879–?) należał do czołowych publicystów II Rzeczypospolitej związanych z nurtem chrześcijańsko-konserwatywnym. Był publicystą wielu konserwatywnych czasopism, między innymi „Przeglądu Powszechnego”, „Naszej Przyszłości” czy też „Ateneum Ka-płańskiego”. Przedmiotem artykułu są poglądy Adolfa Kliszewicza na doktrynę i system polityczny bolszewizmu. Należy zaznaczyć, że analizę rosyjskiej myśli komunistycznej Kliszewicz przeprowadzał na tle tendencji ustrojowych, które zaczęły dominować w Europie. Włoski faszyzm i niemiecki narodowy socjalizm stanowiły dla niego punkt odniesienia do rozważań o bolszewizmie. Ponadto w rosyjskiej komunistycznej doktrynie polski publicysta widział wielkie niebezpieczeństwo bytu narodowego i państwowego. Bolszewizm dla Kilszewicza był radykalnym socjalizmem, który pro-wadził do wynaturzenia człowieka i jego zniewolenia przez materialistyczną ideologię.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maciejewski, Marek (1950- ). Red.   Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128585   ISSN 2300-7249   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/2300-7249.42.3.4

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2020, 42, nr 3, s. 71-82

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 15, 2023

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

39

Number of object content views in PDF format

44

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139294

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information