Object

Title: Admissibility of a medical staff strike from the employees’, employers’ and social interest perspective ; Dopuszczalność strajku personelu medycznego z perspektywy interesów pracowników, pracodawców oraz interesu społecznego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Admissibility of a medical staff strike from the employees’, employers’ and social interest perspective  
Dopuszczalność strajku personelu medycznego z perspektywy interesów pracowników, pracodawców oraz interesu społecznego

Creator:

Tlatlik, Justyna

ORCID:

0000-0002-8254-7418

Subject and Keywords:

strike   collective dispute   medical staff  
strajk   spór zbiorowy   personel medyczny

Description:

Tyt. tomu: Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Abstract:

The aim of the article is to assess the admissibility of a medical staff strike from the perspective of the employees’, employers’, and social interest. The applicable labor law regulations do not give an unambiguous answer to the question whether medical workers have the right to strike, since striking is a special instrumentality for employees to protect their rights. On the one hand, the labor law does not literally deprive medical staff of the right to strike. On the other hand, there are numerous arguments supporting the notion that a strike of medical staff causes a threat to the health and life of patients who are deprived of medical care during a strike. Regulating the issue is therefore of significant importance, not only social, but also to the employment relationship parties.  

Celem artykułu jest dokonanie oceny dopuszczalności strajku personelu medycznego z perspektywy interesu pracowników, pracodawców oraz interesu społecznego. Obecnie obowiązujące regulacje prawa pracy nie dają jednoznaczniej odpowiedzi na pytanie, czy osobom należącym do personelu medycznego przysługuje prawo do strajku. Strajk jest bowiem szczególnym środkiem przysługującym pracownikom w celu ochrony ich praw. Z jednej strony przepisy prawa pracy literalnie nie pozbawiają personelu medycznego prawa do strajku. Z drugiej jednak strony istnieją liczne argumenty przemawiające za tym, iż strajk personelu medycznego powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów, którzy pozbawiani zostają w ten sposób opieki medycznej. Uregulowanie kwestii prawa personelu medycznego do strajku ma więc istotne znaczenie nie tylko społeczne, a także dla samych stron stosunku pracy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128630   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.35.17

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 35, 2021, s. 271-285

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

119

Number of object content views in PDF format

121

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139284

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information