Object

Title: The functioning practice of the National Centre for the Prevention of Antisocial Behaviour. Comments on the Constitutional Court judgement dated on 23 November 2016 in case no. K 6/14 — part I ; Praktyka funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 listopada 2016 roku w sprawie K 6/14 — część I

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The functioning practice of the National Centre for the Prevention of Antisocial Behaviour. Comments on the Constitutional Court judgement dated on 23 November 2016 in case no. K 6/14 — part I  
Praktyka funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 listopada 2016 roku w sprawie K 6/14 — część I

Creator:

Kukliński, Patryk

ORCID:

0000-0003-2286-0143

Subject and Keywords:

post-penal detention   dangerous perpetrators   deprivation of liberty   National Centre for the Prevention of Antisocial Behaviour   the judgment of the Polish Constitutional Court from 23.11.2016   case no. K 6/14  
izolacja postpenalna   sprawcy niebezpieczni   pozbawienie wolności   Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym   wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23.11.2016 w sprawie K 6/14

Description:

Tyt. tomu: Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Abstract:

This text analyses selected current problems connected to the functioning of the National Centre for the Prevention of Antisocial Behaviour in Gostynin, established at the beginning of 2014 on the basis of the Act of 22 November 2013. The point of reference for author’s deliberations is the Polish Constitutional Court judgment (case no. K 6/14), which stated that the act, apart from one article, is consistent with the Polish Constitution. Author, from the perspective of over seven years of application of the law and in relation to the court's arguments, analyses problems concerning the subjective scope of the act, therapeutic methodology, and living conditions in the aforementioned National Centre. The following text is the first part of a comprehensive material discurssing the problem of post-penal isolation whose continuation will be published in the next issue of the journal. It leads to the conslusion that the introduced regulation is ineffective and contrary to the standards of protection of human freedoms and rights.  

Home Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne Tom 35 (2021): Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych Praktyka funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 listopada 2016 roku w sprawie K 6/14 — część I Praktyka funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 listopada 2016 roku w sprawie K 6/14 — część IDOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.16Patryk KuklińskiGoogle Scholar Patryk KuklińskiORCiD: http://orcid.org/0000-0003-2286-0143Słowa kluczowe: izolacja postpenalna sprawcy niebezpieczni pozbawienie wolności Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23.11.2016 w sprawie K 6/14 Publikacja:Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne Tom 35 (2021): Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznychStrony od 245 do 270AbstraktTekst analizuje wybrane, aktualne problemy związane z działaniem Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Placówka powstała na początku 2014 roku na mocy ustawy z 22 listopada 2013 roku. Punktem odniesienia dla rozważań autora stał się wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 6/14, który uznał ustawę, poza jednym przepisem, za zgodną z Konstytucją RP. Autor, z perspektywy ponad siedmiu lat stosowania ustawy i w odniesieniu do argumentacji Trybunału, analizuje problemy związane z zakresem podmiotowym ustawy, metodyką terapeutyczną i warunkami bytowymi w KOZZD. Artykuł jest oparty na krytycznej analizie literatury oraz krajowego i zagranicznego orzecznictwa. Poniższy tekst to pierwsza część rozbudowanego materiału dotyczącego problemu izolacji postpenalnej w Polsce, którego kontynuacja znajdzie się w kolejnym numerze czasopisma. Analiza prowadzi do wniosku, że wprowadzona regulacja jest nieefektywna i sprzeczna ze standardami ochrony wolności i praw człowieka.Pobierz artykuł PDFZamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128629   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.35.16

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 35, 2021, s. 245-270

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

56

Number of object content views in PDF format

57

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139283

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information