Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pięć lat zadań policyjnych jako warunek otrzymania emerytury mundurowej przez byłych i obecnych funkcjonariuszy celnych

Creator:

Szylak, Małgorzata

ORCID:

0000-0002-5353-460X

Subject and Keywords:

emerytura   Służba Celna   Krajowa Administracja Skarbowa   zadania policyjne   funkcjonariusz

Description:

Tyt. tomu: Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Abstract:

Służba Celna przez wiele lat była służbą mundurową, której nie przysługiwały uprawnienia do emerytury na podstawie odrębnej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, pod którą podlegały pozostałe służby. Od 1 stycznia 2018 roku została ona włączona do tej ustawy, jednak pod warunkiem wykonywania przez pięć lat zadań policyjnych. Zadania te okazały się kwestią sporną. Celem artykułu jest ukazanie złożonej problematyki dotyczącej pięciu lat zadań policyjnych oraz ich interpretacji w kontekście otrzymania emerytury mundurowej przez byłych i obecnych funkcjonariuszy Służby Celnej (Celno-Skarbowej).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.35.14

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 35, 2021, s. 219-234

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg