Object

Title: The issue of developing animal legal subjectivity ; Problematyka rozszerzania prawnej podmiotowości zwierząt

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The issue of developing animal legal subjectivity  
Problematyka rozszerzania prawnej podmiotowości zwierząt

Creator:

Walkowicz, Klara

ORCID:

0000-0003-4783-323X

Subject and Keywords:

animal personhood   legal   non-human person   animal law   animal protection law  
podmiotowość zwierząt   podmioty nieosobowe   prawa zwierząt   prawna ochrona zwierząt

Description:

Tyt. tomu: Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Abstract:

Currently almost all democratic countries grant legal protection to animals, guaranteeing them the right to life and freedom from suffering as a basis. Nevertheless, in certain countries, such as the United States and India, attempts are made to grant select species a package of rights which predisposes them to be called subjects instead of objects of law, and distinguishes them from other animals. Such activities are most commonly explained by the development of biological sciences, allowing for a better understanding of the abilities of animals in the intellectual and social spheres. Such demands, due to the still unclear legal status of animals in certain countries, are perceived as equating the position of humans and animals.  

Obecnie niemal wszystkie państwa demokratyczne przyznają zwierzętom ochronę prawną, jako bazę gwarantującą im prawo do życia i wolności od cierpienia. Pomimo tego w części krajów, takich jak Stany Zjednoczone czy Indie, podejmuje się próby przyznania niektórym gatunkom pakietu praw, który predysponuje je do miana podmiotów, a nie przedmiotów prawa, i wyróżnia na tle pozostałych zwierząt. Takie działania najczęściej tłumaczone są rozwojem nauk biologicznych, pozwalających na lepsze zrozumienie zdolności zwierząt w sferze intelektualnej i społecznej. Tego typu żądania w związku z wciąż niejasnym statusem prawnym zwierząt w niektórych krajach odbierane są jako zrównanie pozycji ludzi i zwierząt.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128625   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.35.12

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 35, 2021, s. 187-200

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

304

Number of object content views in PDF format

308

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139279

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information