Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problematyka rozszerzania prawnej podmiotowości zwierząt

Creator:

Walkowicz, Klara

ORCID:

0000-0003-4783-323X

Subject and Keywords:

podmiotowość zwierząt   podmioty nieosobowe   prawa zwierząt   prawna ochrona zwierząt

Description:

Tyt. tomu: Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Abstract:

Obecnie niemal wszystkie państwa demokratyczne przyznają zwierzętom ochronę prawną, jako bazę gwarantującą im prawo do życia i wolności od cierpienia. Pomimo tego w części krajów, takich jak Stany Zjednoczone czy Indie, podejmuje się próby przyznania niektórym gatunkom pakietu praw, który predysponuje je do miana podmiotów, a nie przedmiotów prawa, i wyróżnia na tle pozostałych zwierząt. Takie działania najczęściej tłumaczone są rozwojem nauk biologicznych, pozwalających na lepsze zrozumienie zdolności zwierząt w sferze intelektualnej i społecznej. Tego typu żądania w związku z wciąż niejasnym statusem prawnym zwierząt w niektórych krajach odbierane są jako zrównanie pozycji ludzi i zwierząt.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.35.12

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 35, 2021, s. 187-200

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg