Object

Planned object

Title: Binding Tax Rate Information (WIS) as an expression of the principle of trust in public authorities and the principle of legal certainty ; Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) jako wyraz zasady zaufania do organów władzy publicznej oraz zasady pewności prawa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Binding Tax Rate Information (WIS) as an expression of the principle of trust in public authorities and the principle of legal certainty  
Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) jako wyraz zasady zaufania do organów władzy publicznej oraz zasady pewności prawa

Creator:

Raszczyk, Zuzanna

ORCID:

0000-0001-6762-3307

Subject and Keywords:

tax   rule   VAT rate   public authorities   interpretations of tax law   statistical classification   tax proceedings   evidence proceedings   binding force   taxpayer protection  
podatek   zasada   stawka VAT   organy władzy publicznej   interpretacje prawa podatkowego   klasyfikacja statystyczna   postępowanie podatkowe   postępowanie dowodowe   moc wiążąca   ochrona podatnika

Description:

Tyt. tomu: Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Abstract:

Binding Rate Information (WIS) is a new tax law system institution, in force since 1st November 2019. It is a regulation introducing the possibility of obtaining a decision of the tax authority in the scope of taxing goods and services for the supply of goods, import of goods,  

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) jest nową instytucją w systemie prawa podatkowego, obowiązującą od 1 listopada 2019 roku. To regulacja wprowadzająca możliwość uzyskania decyzji organu podatkowego w zakresie nałożenia podatku od towarów i usług dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. Wydana decyzja jest wiążąca, ma zatem wymiar ochronny dla podatnika. Regulacja jest niejako wyrazem zasady zaufania do organów władzy publicznej oraz zasady pewności prawa, co w gałęzi prawa podatkowego jest niezwykle ważne. Podstawowymi celami badawczymi artykułu są analiza prawna nowych regulacji dotyczących Wiążącej Informacji Stawkowej oraz próba wykazania, że nowa instytucja WIS w pełni realizuje zasady pewności prawa oraz zaufania do organów władzy publicznej wyrażone w art. 121 ordynacji podatkowej. W opracowaniu zastosowano metodę dogmatyczno-prawną i dokonano analizy zarówno tekstów prawnych, jak i poglądów doktryny i orzecznictwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

abstracts

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.35.8

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 35, 2021, s. 119-135

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139275

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information