Object

Title: Dual listing as a factor of European capital markets integration — introductory issues ; Dual listing jako czynnik europejskiej integracji rynków kapitałowych — zagadnienia wprowadzające

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dual listing as a factor of European capital markets integration — introductory issues  
Dual listing jako czynnik europejskiej integracji rynków kapitałowych — zagadnienia wprowadzające

Creator:

Rucińska, Majka

ORCID:

0000-0003-0513-1993

Subject and Keywords:

dual listing   cross listing   foreign listing   foreign issuer   capital market  
dual listing   notowanie równoległe   notowanie zagraniczne   emitent zagraniczny   rynek kapitałowy

Description:

Tyt. tomu: Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Abstract:

This paper provides an introduction to the problems relating to dual listings (also referred to as cross-listings, parallel listings, double listings), i.e. simultaneous listings of a company’s shares on at least two stock exchanges, subject rarely discussed in doctrine. The paper analyses dual listing as a factor of the integration of the European capital markets and touches upon terminological issues of key importance for the subject.  

Niniejsze opracowanie jest wprowadzeniem do problematyki dual listingu (zwanego inaczej cross-listingiem, notowaniem równoległym, notowaniem podwójnym), to jest jednoczesnego notowania akcji spółki na co najmniej dwóch parkietach giełdowych, materii rzadko poruszanej w doktrynie. Artykuł analizuje dual listing jako czynnik integracji europejskich rynków kapitałowych i dotyka najważniejszych dla omawianego tematu kwestii terminologicznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128621   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.35.7

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 35, 2021, s. 103-117

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

55

Number of object content views in PDF format

58

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139274

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information