Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dual listing jako czynnik europejskiej integracji rynków kapitałowych — zagadnienia wprowadzające

Creator:

Rucińska, Majka

ORCID:

0000-0003-0513-1993

Subject and Keywords:

dual listing   notowanie równoległe   notowanie zagraniczne   emitent zagraniczny   rynek kapitałowy

Description:

Tyt. tomu: Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Abstract:

Niniejsze opracowanie jest wprowadzeniem do problematyki dual listingu (zwanego inaczej cross-listingiem, notowaniem równoległym, notowaniem podwójnym), to jest jednoczesnego notowania akcji spółki na co najmniej dwóch parkietach giełdowych, materii rzadko poruszanej w doktrynie. Artykuł analizuje dual listing jako czynnik integracji europejskich rynków kapitałowych i dotyka najważniejszych dla omawianego tematu kwestii terminologicznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.35.7

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 35, 2021, s. 103-117

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg