Object

Title: Legal status of a renewables self-consumer under Polish law in light of Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources ; Status prawny prosumenta energii odnawialnej na gruncie prawa polskiego w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legal status of a renewables self-consumer under Polish law in light of Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources  
Status prawny prosumenta energii odnawialnej na gruncie prawa polskiego w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Creator:

Kupiec, Bartłomiej

ORCID:

0000-0002-4859-3736

Subject and Keywords:

renewables self-consumer   electrical energy   European Union   directive 2018/2001  
prosument energii odnawialnej   energia elektryczna   Unia Europejska   dyrektywa 2018/2001

Description:

Tyt. tomu: Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Abstract:

The rapid spread of RES technologies, due to regulatory pressure and a dramatic decrease in their construction and operation costs, makes it possible for citizens to become active participants in the energy market. European Union’s legislation demands that citizens should be empowered to actively participate in the energy market by responding to market signals and in return benefit from lower electricity prices or other incentives. The aim of the article is to present and evaluate the concept of the renewables self-consumer regulated in the Polish Renewable Energy Sources Act in the light of the content of Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11th December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources.  

Szybkie upowszechnienie technologii OZE, spowodowane presją regulacyjną oraz drastycznym spadkiem kosztów ich budowy i eksploatacji, umożliwia obywatelom aktywne uczestnictwo w rynku energii. Przepisy Unii Europejskiej wymagają, aby obywatele byli uprawnieni do aktywnego uczestnictwa w rynku energii poprzez reagowanie na sygnały rynkowe, a w zamian korzystali z niższych cen energii elektrycznej lub innych zachęt. Celem artykułu jest przedstawienie i ocena koncepcji prosumenta energii odnawialnej uregulowanej w polskiej ustawie o odnawialnych źródłach energii na tle treści Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128620   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.35.6

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 35, 2021, s. 85-101

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

142

Number of object content views in PDF format

155

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139273

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information