Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Komu potrzebny jest lobbing? Przydatność reprezentacji interesów w Unii Europejskiej z punktu widzenia Komisji Europejskiej

Creator:

Luber, Sławomir

ORCID:

0000-0002-0272-4390

Subject and Keywords:

lobbing   korzyści   Komisja Europejska   kompetencje

Description:

Tyt. tomu: Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Abstract:

Artykuł porusza kwestie związane z wykorzystaniem współpracy z grupami lobbingowymi na potrzeby Komisji Europejskiej. Tematyka pracy obejmuje przede wszystkim reprezentację interesów na arenie Unii Europejskiej oraz wykonywanie przez Komisję jej traktatowych kompetencji. Analiza koncentruje się na wykorzystaniu przekazywanych przez grupy lobbingowe dóbr w postaci wiedzy eksperckiej i legitymizacji w kontekście ich przydatności w procesie wykonywania spoczywających na Komisji prawnych obowiązków. Argumenty zostały sklasyfikowane w cztery grupy: legislacyjną, wykonawczą i nadzorczą, organizacyjną oraz legitymizacyjną. W każdej z grup dokonywana jest analiza traktatowych obowiązków Komisji oraz zastosowania w toku ich wykonywania poszczególnych dóbr dostarczanych przez grupy lobbingowe, co pozwala na określenie zakresu korzyści wypływających z rzeczonej współpracy. Celem artykułu jest zbadanie przydatności lobbingu do wypełniania przez Komisję jej traktatowych funkcji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.35.5

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 35, 2021, s. 69-84

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg