Object

Title: The requirement for effective judicial protection as a part of the Rule of Law in European Union law ; Wymóg skutecznej ochrony sądowej jako element praworządności w prawie Unii Europejskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The requirement for effective judicial protection as a part of the Rule of Law in European Union law  
Wymóg skutecznej ochrony sądowej jako element praworządności w prawie Unii Europejskiej

Creator:

Kochańska, Paulina

ORCID:

0000-0002-0041-9456

Subject and Keywords:

the principle of effective judicial protection   the rule of law   the independence of the courts   the scope of EU law  
zasada skutecznej ochrony sądowej   praworządność   niezależność sądów   zakres zastosowania prawa Unii Europejskiej

Description:

Tyt. tomu: Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Abstract:

This article aims to present the importance of ensuring effective judicial protection in the Member States of the European Union. Within the scope of the study, the substance and content of the rule of law were studied, with particular emphasis of court independence, an important part of the effective judicial protection principle (article 19 TEU and article 47 Charter of Fundamental Rights). The perspective was captured in general, directing the considerations directly towards the principle of effective judicial protection. The legal analysis was carried out in the light of the recent case-law of the Court of Justice of the European Union, and enriched by the analysis of the EU law doctrine.  

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie doniosłości problemu zapewnienia skutecznej ochrony sądowej w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W wyznaczonym zakresie badań przestudiowano istotę i treść praworządności, ze szczególnym uwzględnieniem niezależności sądów, istotnej części zasady skutecznej ochrony sądowej (art. 19 ust. 1 TUE i art. 47 KPP). Uchwycono perspektywę w ogólności, kierując rozważania bezpośrednio ku zasadzie skutecznej ochrony sądowej. Analizy prawnej dokonano w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wzbogacono o analizę doktryny prawa Unii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128618   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.35.4

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 35, 2021, s. 51-67

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

84

Number of object content views in PDF format

91

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139271

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information