Object

Title: Household expenditure on life and health insurance ; Wydatki gospodarstw domowych na ubezpieczenia związane z życiem i zdrowiem

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Household expenditure on life and health insurance  
Wydatki gospodarstw domowych na ubezpieczenia związane z życiem i zdrowiem

Creator:

Wicka, Aleksandra

ORCID:

0000-0001-7713-4953

Subject and Keywords:

health insurance   households   expenditures  
ubezpieczenia zdrowotne   gospodarstwa domowe   wydatki

Description:

Tyt. tomu: Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Abstract:

The increasing wealth in society is accompanied by the growing demand for life and health insurance. In recent years, there has been a rising interest in insurance products offering consumers access to private healthcare facilities, which ensure shorter waiting times for an appointment with a specialist than in public facilities, as well as quick diagnosis and high quality of services. The aim of the study was to determine the level of health and life insurance expenditure in different household types. Their position in the overall household expenditure structure and in the expenditure on consumer goods and services has also been determined. In 2015–2019 the number of consumers purchasing health policies, both individual and institutional, has more than doubled and their spending on health insurance was 84% higher in 2019 than in 2015. The largest amount for the purchase of life and health insurance was allocated in the households consisting of white-collar workers (more than 131 PLN per person yearly), while the lowest in farmer households (more than 30 PLN per person yearly).  

Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa wzrasta popyt na ubezpieczenia związane z życiem i zdrowiem. W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie produktami ubezpieczeniowymi gwarantującymi konsumentom dostęp do prywatnych placówek opieki zdrowotnej, zapewniających krótszy czas oczekiwania na wizytę u specjalisty niż w placówkach publicznych, szybką diagnostykę i wysoką jakość świadczonych usług. Celem badania było określenie poziomu wydatków na ubezpieczenia związane ze zdrowiem i życiem w różnych typach gospodarstw domowych. Wskazano także ich pozycję w strukturze wydatków gospodarstw domowych na ubezpieczenia ogółem oraz w wydatkach na towary i usługi konsumpcyjne. W latach 2015–2019 liczba klientów zakupujących polisy zdrowotne, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, ponad dwukrotnie wzrosła, a wydatki na te ubezpieczenia w 2019 roku były o 84% wyższe w stosunku do 2015 roku. Największą kwotę na zakup ubezpieczeń dotyczących życia i zdrowia przeznaczano w gospodarstwach domowych pracowników na stanowiskach nierobotniczych (rocznie ponad 131 zł/os.), a najniższą w gospodarstwach domowych rolników (rocznie ponad 30 zł/os.).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128613   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.35.19

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 35, 2021, s. 305-317

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

79

Number of object content views in PDF format

82

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139266

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information