Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Systemy emerytalne Turcji i Szwecji

Creator:

Zeki Akarsu, Mahmud   Assad, Danny   Kurek, Kacper

ORCID:

0000-0002-8140-4124   0000-0003-4700-3471   0000-0002-3464-9786

Subject and Keywords:

system emerytalny   turecki system emerytalny   szwedzki system emerytalny

Abstract:

Bardzo ważnym zagadnieniem dotyczącym funkcjonowania każdego kraju jest jego system emerytalny. To od niego zależy bowiem utrzymanie jakości egzystencji osób starszych na odpowiednim poziomie. Ludzie, którzy przez wiele lat pracowali, zasługują na to, aby na emeryturze prowadzić godne życie. Każdy kraj ma własny system emerytalny oraz fundusz, z którego są wypłacane emerytury, jednakże żaden z występujących na świecie systemów emerytalnych nie jest doskonały. Dlatego też w przedmiotowym artykule zostaną porównane dwa z nich — szwedzki i turecki. System emerytalny każdego z tych krajów zostanie poddany analizie, a następnie zostaną one porównane z uwzględnieniem ich słabych oraz silnych stron. Dodatkowym celem artykułu będzie znalezienie dobrego przykładu systemu emerytalnego lub stworzenie możliwie najlepszej kombinacji spośród rzeczywiście funkcjonujących systemów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.34.9

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng

Abstract Language :

pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 34, 2020, s. 131-146

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg