Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Europejski Fundusz Społeczny na rynku pracy w Polsce — przykład województwa dolnośląskiego

Creator:

Godek, Katarzyna

ORCID:

0000-0003-1015-7231

Subject and Keywords:

polityka strukturalna   fundusze strukturalne   Unia Europejska   programy operacyjne   rynek pracy

Abstract:

Polityka strukturalna, zwana także regionalną polityką strukturalną, ma na celu zachowanie spójności społecznej i gospodarczej w rozwoju krajów członkowskich UE, których głównym celem jest zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny. Celem prezentowanej pracy jest analiza wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na rynku pracy na przykładzie Polski, zwłaszcza województwa dolnośląskiego. Niewątpliwie poziom wykorzystania środków EFS w Polsce pozwala na rozpoczęcie badań, których celem jest udzielenie odpowiedzi na istotne pytania niepokojące niemal wszystkie instytucje i osoby bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w dystrybucję środków unijnych. Jaki jest zakres interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego? Jaki jest wpływ EFS na lokalne i regionalne rynki pracy? Jak mierzy się efektywność wydatków funduszy? Autorka artykułu próbuje odpowiedzieć na niektóre z tych pytań. Wydaje się, że odpowiedzi powinny stać się podstawą i punktem wyjścia szerszej analizy, która umożliwiłaby zastosowanie odpowiednich rozwiązań kontrolujących proces wdrażania pomocy UE w nadchodzącym okresie programowania, czyli po 2020 roku.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.34.8

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng

Abstract Language :

pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 34, 2020, s. 105-129

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg