Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pojęcie „wypadku” w rozumieniu konwencji montrealskiej a odpowiedzialność przewoźnika lotniczego w prawie unijnym

Creator:

Barańska, Anna Maria

ORCID:

0000-0001-7312-3587

Subject and Keywords:

odpowiedzialność przewoźnika lotniczego   artykuł 17 konwencji montrealskiej z 1999 roku   sprawa C 532/18   wypadek

Abstract:

Tematem artykułu jest odpowiedzialność przewoźników lotniczych za szkody osobowe będące wynikiem zaistnienia „wypadku” w rozumieniu art. 17 ust. 1 konwencji montrealskiej z 1999 roku. Choć pojęcie to było przedmiotem licznych kontrowersji jeszcze na gruncie konwencji warszawskiej, w nowym akcie prawnym nadal nie zdecydowano się na wprowadzenie jego legalnej definicji. W bezprecedensowym wyroku z dnia 19 grudnia 2019 roku (sygn. akt C 532/18) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej musiał się więc zmierzyć z wykładnią tego pojęcia oraz określić przesłanki kwalifikujące dane zdarzenie jako „wypadek”. W odpowiedzi na zadane mu pytanie prejudycjalne Trybunał zajął stanowisko, że nie ma konieczności ustalania, czy zdarzenie kwalifikowane jako „wypadek” wykazuje związek z ryzykiem charakterystycznym dla przewozu lotniczego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.34.6

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng

Abstract Language :

pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 34, 2020, s. 81-92

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg