Object

Title: The vehicle type approval framework regulation (2018/858): A post - Dieselgate paradigm shift for EU vehicle regulations or a missed opportunity? ; Rozporządzenie w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów (2018/858). Fundamentalna zmiana regulacji homologacji pojazdów czy utracona szansa?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The vehicle type approval framework regulation (2018/858): A post - Dieselgate paradigm shift for EU vehicle regulations or a missed opportunity?  
Rozporządzenie w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów (2018/858). Fundamentalna zmiana regulacji homologacji pojazdów czy utracona szansa?

Creator:

Skupniewicz, Tristan

ORCID:

0000-0003-4694-4018

Subject and Keywords:

vehicle type approval   automotive industry   European Union law   European Commission  
homologacja typu pojazdu   przemysł motoryzacyjny   prawo Unii Europejskiej   Komisja Europejska

Abstract:

The Dieselgate emission scandal has laid bare all deficiencies of the type approval system present in the European Union. Aside from inaccurate testing and manufacturer fraud, the problem lay in the type approval procedures, which were opaque and provided plenty of opportunity for excessive leniency for manufacturers. The new Type Approval Framework Regulation seeks to address these issues with Commission supervision, adding market supervision, giving type approval authorities more competences and co-ordination. The area especially expanded upon, and previously all but ignored, has been the checks of actual vehicles whose model had already been homologated, to verify whether the real cars introduced to the market actually conform to the type approval regulations. The author argues that deciding not to create a European Union agency for vehicle type approval would have been a superior choice to attempting to coordinate and supervise so many national authorities, and far more effective at achieving the uniform application of the TAFR. For this reason, despite addressing all major faults of the current regulation, it may be seen as a missed opportunity.  

Skandal Dieselgate obnażył wszystkie niedoskonałości systemu homologacji pojazdów obowiązującego w Unii Europejskiej. Oprócz niedokładnych testów po stronie organów państw członkowskich i oszustw producentów problem tkwił w procedurach homologacji typu, które były nieprzejrzyste i stwarzały wiele możliwości, by nie egzekwować przepisów w interesie producentów pochodzących z państwa członkowskiego, którego organ badał zgodność pojazdów z przepisami. Nowe rozporządzenie ramowe w sprawie homologacji typu ma na celu rozwiązanie tych problemów poprzez wprowadzenie nadzoru Komisji, dodanie nadzoru rynkowego, przyznanie organom udzielającym homologacji typu większych kompetencji i koordynację działań państw członkowskich.Obszarem szczególnie rozbudowanym, a wcześniej niemal całkowicie pomijanym, są kontrole rzeczywistych pojazdów, których model został już homologowany, w celu sprawdzenia, czy rzeczywiste samochody wprowadzane na rynek rzeczywiście są zgodne z przepisami homologacyjnymi. Autor argumentuje, że rezygnacja z utworzenia unijnej agencji ds. homologacji typu pojazdów byłaby lepszym wyborem niż próba koordynacji i nadzoru tak wielu organów krajowych, a także dużo bardziej skutecznym w osiągnięciu jednolitego stosowania TAFR. Z tego powodu, pomimo usunięcia wszystkich głównych wad obecnego rozporządzenia, można je uznać za straconą szansę.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128598   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.34.4

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng

Abstract Language :

pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 34, 2020, s. 51-61

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

83

Number of object content views in PDF format

87

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139249

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information