Object

Title: Exempt offerings in the EU and the US: A comparative perspective ; Zwolnienia od obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego w UE i USA — perspektywa porównawcza

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Exempt offerings in the EU and the US: A comparative perspective  
Zwolnienia od obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego w UE i USA — perspektywa porównawcza

Creator:

Chyla, Łukasz

ORCID:

0000-0001-7353-8125

Subject and Keywords:

EU prospectus law   US prospectus law   prospectus exemption   EU Regulation 2017/1129   private primary markets  
europejskie prawo prospektowe   amerykańskie prawo prospektowe   wyłączenia prospektowe   rozporządzenie UE 2017/1129   prywatne rynki pierwotne

Abstract:

The prospectus — exempted offering framework plays a crucial role in the process of creating more issuers — friendly capital markets by minimizing the “barriers to entry” (such as burdensome prospectus obligations and ongoing disclosure thereafter). Thanks to certain prospectus exemptions, SMEs have better opportunities to access critical funds in order to grow and scale. In recognition of the above, prospectus law in the European Union and the United States has lately been subject to dynamic reforms, aimed at expanding the exempt offerings frameworks. In the EU, a landmark reform, followed by multiple changes on a national level, has been introduced by the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129. In the US, for many years now, we have been observing major exempt offerings reforms, such as the “JOBS Act”, the “FAST Act” and the “Economic Growth Act”, followed by the SEC rules. The main objective of this article is to analyze and evaluate, from a comparative perspective, the EU and the US legal frameworks for offers exempted from prospectus obligations — especially in light of the latest reforms. The article is based mostly on scrutinizing sources of law, academic literature, reports and data published by market authorities.  

Wyłączenia od obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego odgrywają kluczową rolę wprocesie kreowania bardziej przyjaznych dla emitentów rynków kapitałowych poprzez minimalizowanie „barier wejścia”. Dzięki tym wyłączeniom MŚP mają lepsze możliwości dostępu do kapitału w celu dalszego proporcjonalnego rozwoju. W związku z tym prawo prospektowe w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych zostało ostatnio poddane dynamicznym reformom, w ramach których między innymi rozszerzono wyłączenia prospektowe. W UE przełomowa reforma, po której nastąpiły liczne zmiany na poziomie krajowym, została wprowadzona rozporządzeniem prospektowym (UE) 2017/1129. Z kolei w Stanach Zjednoczonych od wielu lat obserwujemy poważne reformy ułatwiające przeprowadzenie emisji papierów wartościowych, takie jak „JOBS Act”, „FAST Act” i „Economic Growth Act”, atakże liczne regulacje SEC. Głównym celem artykułu jest analiza i ocena, z perspektywy porównawczej, ram prawnych UE i USA dla ofert zwolnionych z obowiązków prospektowych — zwłaszcza w świetle ostatnich reform. Tekst opiera się głównie na analizie źródeł prawa, literatury naukowej, raportów i danych publikowanych przez autorytety rynkowe.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128596   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.34.2

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng

Abstract Language :

pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 34, 2020, s. 21-39

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

52

Number of object content views in PDF format

56

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139247

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information