Object

Title: Sprzedaż handlowa według kodeksu handlowego z 1934 r.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sprzedaż handlowa według kodeksu handlowego z 1934 r.

Creator:

Górnicki, Leonard

ORCID:

0000-0002-5770-1073

Subject and Keywords:

polski kodeks handlowy z 1934 r.   sprzedaż handlowa   przepisy kodeksu zobowiązań z 1933 r. o sprzedaży   czynności handlowe   sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności   sprzedaż rzeczy o właściwościach określonych przez kupującego   sprzedaż z terminem ścisłym   sprzedaż na raty

Abstract:

W artykule poddana została analizie instytucja sprzedaży handlowej według kodeksu handlowego z 1934 r. (k.h.), należącego do znaczących osiągnięć kodyfikacyjnych w XX wieku w Polsce, który zasadniczo przestał obowiązywać od 1 czerwca 1965 r. Autor dowodzi, że regulacje kodeksu handlowego w dziedzinie sprzedaży handlowej (art. 542-567 k.h.), których projekt przygotował prof. Józef Sułkowski, stanowiły lex specialis w stosunku do przepisów o sprzedaży zawartych w kodeksie zobowiązań z 1933 r. (art. 294-351 k.z.). Miały one jednak charakter fragmentaryczny, bowiem regulowały tylko niektóre materie, a w pozostałym zakresie, w razie braku odpowiednich unormowań w kodeksie handlowym, stosowano zasady kodeksu zobowiązań. Sprzedaż handlowa była więc szczególnym rodzajem sprzedaży, do której w pierwszej kolejności zastosowanie znajdowały przepisy kodeksu handlowego, jako prawo szczególne, następnie powszechne w państwie prawo zwyczajowe, wreszcie zaś kodeks zobowiązań, jako prawo ogólne. Przepisom kodeksu handlowego sprzedaż podlegała tylko wówczas, gdy miała za przedmiot rzeczy ruchome lub papiery wartościowe i była czynnością handlową (art. 542 k.h.), to znaczy czynnością kupca, który rzecz lub papier wartościowy sprzedawał w wykonywaniu swego przedsiębiorstwa (art. 498 k.h.). Dla zastosowania przedmiotowych przepisów wystarczyło, jeżeli dana czynność była handlowa jednostronnie (art. 542 k.h.), a wyjątkowo tylko chodziło o czynność handlową dla obu stron (art. 552-554 k.h.). Autor analizuje zagadnienia ogólne sprzedaży handlowej, sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności, sprzedaż rzeczy o właściwościach określonych przez kupującego, zwłokę w przyjęciu towaru i związane z nią konsekwencje oraz obowiązek zbadania towaru pod kątem wad i kwestię niezgodności towaru z zamówieniem, a także sprzedaż z terminem ścisłym oraz sprzedaż na raty. Ta ostatnia instytucja nawiązała do koncepcji legislacyjnej ustawodawcy niemieckiego i austriackiego, w kierunku ograniczenia swobody sprzedawcy, na co jednoznacznie wskazywały postanowienia polskiego kodeksu handlowego, chociaż w polskim k.h. znalazły się również rozwiązania oryginalne, niemające odpowiedników w innych światowych ustawodawstwach, jak przepisy o rękojmi (art. 556 k.h.) o przedterminowym płaceniu rat (art. 558 k.h.) i inne. Przepisy szczególne zawarte w k.h. miały więc na celu – jak dowodzi Autor – głównie ochronę słabszego ekonomicznie i niedoświadczonego w handlu klienta, nabywającego towar dla własnego użytku, przed wyzyskiem ze strony sprzedawcy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowicka, Dobromiła. Red.   Korzeniewska-Lasota, Anna. Rec.   Stawarska-Rippel, Anna. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128713   ISBN 978-83-66601-46-8 (druk)   ISBN 978-83-66601-47-5 (online)

DOI:

10.34616/23.21.032

Language:

pol

Abstract Language :

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 181)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Handel w dziejach państwa i prawa

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Sep 6, 2021

Number of object content hits:

203

Number of object content views in PDF format

209

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139220

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information